Yolculuk, Seyahat, Turizm

yunuskaytan
Temmuz 4, 2018

Almanca da Seyahatle ilgili örnek cümle kaliplari, kelimeler, Türkce aciklamalari ve kelimelerin okunuslari.

..

Türkce

Almanca

Okunus

 

Ne ile seyahati tercih ediyorsunuz?

Mit welchem Transportmittel?

Mit velşem Transportmittel?

 

Uçakla.

Flugzeug.

Flugzoyg.

 

Charter uçuşla.

Charterflug.

Çharterflug.

 

Trenle.

Bahn.

Bahn

 

Otobüsle.

Mit dem bus.

Mit dem bus.

 

Karar vermeden önce bir karşılaştırma yapsam iyi olur.

Ich möchte vergleichen, bover ich mich entscheide.

İh möhte verglahşen,bover iz miş entşaydern

 

Ulaşım ve konaklama da dahil mi?

Transport und Aufenthait?

Transport und aufenthait?

 

Orada araba kiralayabilir miyim?

Kann man hier ein Auto leihen?

Kan man hir ayn auto laihen?

 

Havaalanına ulaşım da ücrete dahil mi?

İst der Transport zum Flughafen inbegriffen?

İst der transport zum flughafen inbegrifen.

 

Hayır, kendi imkanlarınızla gelmeniz gerekiyor.

Nein, Sie massen sich selbst um den Transport kammen.

Nayn si masen sih selbst um den transport kammen.

 

Havaalanında ulaşım imkanları nasıl?

Welche Transportmittel gibt es zwischen dem Flughafen und der Stadt?

Velşe transportmittel gibt es zvişen dem flughafen und der ştadt?

 

Otobüs, tren, metro veya taksiyle gidebilirsiniz.

Sie haben den bus, zwei bahnöfe / UBahn und das Taxi.

Zi haben den bus zıvay bahnöfe / uBahn .

 

Tahminen ne kadar tutar?

Mit welchem Preis muss man redmen? Francs / Mark / Lire…

Mit velşem prais mus man redmen? Franç / mark / lire

 

Öğrenci indirimi var mı?

Haben Sie einen Studententarif?

Haben zi aynen ştudententarif ?

 

Öğrenci kimliği yanınızdaysa elbette var.

Wenn Sie Ihren Studentausweis haben.

Ven zi ıhren ştudentausvais haben.

 

Hangi havayolu şirketi?

Für  welche Fluggensellschaft?

Far velşe flugenselşaft?

 

Buyrun biletim ve bagajım.

Hier sind meine Flugkarte und mein Gepack.

Hir sind mayn flugkarte und mayn gepek.

 

Birlikte seyahat ediyoruz.

Wir sind eine Gruppe.

Vir sind ayne gruppe.

 

Pasaport kontrolü nerede yapılıyor?

Wo ist die Polize kontrolle?

Vo ist di plitzaykontrol?

 

Ayrıca para ödemem gerekiyor mu?

Muss ich eien Zuschlag zahlen?

Mus iş aynen zuşlag zehlen?

 

Sadece el çantam var.

Ich habe nur Handgepack.

Ih habe nur handgepek.

 

Uçak ne zaman kalkıyor?

Um wieviel Uhr gehen wir an bord

Um vifil uhr gehen wir an bord?

 

Uçağı kaçırdım

Ich habe meinen Flugferpaßt.

İş habe maynen flugferpast.

 

Bir sonraki uçağa mutlaka binmeliyim, çok önemli görüşmelerim var.

Ich muss unbedingt den nachsten Flug nehmen; ich habe Verpflichtungen einzuhalten.

İh muss  unberding den neksten flug nehmen ; ih habe verpflihtungen aynzuhalten.

 

Fırtına yüzünden uçuş ertelendi.

Der Flug ist wegen Sturm annuliert.

Der flug ist vegen strum anuliert.

 

Kötü hava koşulları yüzünden.

..wegen schlechten Wetters.

Vegen şlehten vetters.

 

Buralarda bar var mı?

Wo kann man etwas trinken?

Vo kan man etvas trinken?

 

Kayıp eşya büro su nerede?

Wo ist das Fundbaro?

Vo ist das fundburo?

 

….uçağı geldi mi?

İst der Flug aus…. angekommen?

İst der flug aus ….an gekomen?

 

Gümrük ne tarafta?

Wo ist das Zollamt?

Vo ist das Zolamt?

 

Yanlışlık olmuş özür dilerim.

Ich habe mich geirrt Entschuldigung.

İh habe miş geirt entşuldigung.

 

Sigara ve parfüm alacaktım.

Ich warde ger n Zigaretten und Parfüm kaufen.

İh verde gern sigareten und parfüm kaufen.

 

Ne kadar ödüyorum?

Was bin ich Ihnen schuldig?

Vas bin ih ıhnen şuldig?

 

Sorun nedir ?

Was paßiert  hier?

Vas pasirt hir?

 

Hava nasıl ?

Wie ist der wetter

Vi ist der vetter?

 

Çok naziksiniz.

Sie sind zehr net

Zi sind zer net

 

Birlikte birşeyler içelim mi ?

Können wir etwas zusammen tirinken?

Könen vir etvas zusamen tirinken?

 

Merdivenden / asansörden çıkın.

Nehmen Sie die Treppe / den Lift.

Nehmen si di trepe / den lift.

 

Bagajımı kaybettim.

Ich habe mein Gepack verloren.

İh habe mayn gepak verloren.

 

Valizlerinizi tarif edermisiniz?

Beschreiben Sie sie?

Beşrayben Zi zi?

 

Deri, üstten fermuarlı.

Sie sind aus Leder,mit Reiß verschluß oben.

Zi zind aus leder  mit rayfaşlus oben.

 

Büyük sırt çantası.

Es ist ein großer Rucksack.

Es ist ayn groser ruksak.

 

Biraz yavaş konuşabilirmisiniz sizi anlamıyorum

Sprechen Sie bitte langsemer,ich verstehe Sie nicht.

Şprehen zi bite langsemer ih verştehe niht .

 

Taksi durağı nerede?

Wo ist der Taxistand ?

Vo ist der taksisdant ?

 

Bir taksi çağırabilir misiniz?

Können Sie ein Taxi rufen?

Könen zi ayn taksi rufen?

 

Çıkış nerede ?

Wo ist der Ausgang?

Vo ist der ausgang?

 

Ne kadar ?

Wieviel kostet das

Vifil kostet das?

 

Yanlızca gidiş bileti alacaktım.

Eine Hinfahrkarte bitte.

Ayne hinfartkarte bitte.

 

İndirim kartım var.

Ich habe eine Ermaßigungkarte.

İh habe ayne ermazigungkarte.

 

Nereye gidecektiniz ?

Wohin möchten Sie fahren?

Vohin möhten zi fahren?

 

Hangi trenle?

Mit welchem Zug?

Mit velçem zug?

 

Treniniz 8nci perondan kalkacak.

Ihr Zug fahrt Gleich 8 ab.

Ihr zug fart glaih 8 ab.

 

Kaç çocuk var?

Wieviele Personen sind Sie?

Vifile Personen zind zi?

 

İki büyük, dörtde çocuk var.

Wir sind zwei Erwachsene und vier Kinder.

Vir zind zvay ervaksene und fiyr kinder.

 

Sayıları bilmiyorum yazabilir misiniz?

Ich verstehe die zahlen nicht .Können Sie mir bitte aufschreiben?

İh ferştehe di zahlen niht könen zi mir bitte aufşrayben?

 

Tren nereden kalkıyor ?

Wo fahrt der Zug ab?

Vo fehrt der zug ab?

 

…garı, 7 nci perondan kalkıyor.

Der Zug fahrt vom Bahnhof….,Gleih7 ab.

Der zug fehrt vom bahnof …,gleih ab.

 

Ne kadar  zamanda ?

Wann?

Van?

 

Bir saat içinde

In einer  Stunde.

İn ayner ştunde

 

Umarım yetişiriz.

Ich hoffe wir kommen pünktlich an.

İh hoffe vir komen pünkliş an.

 

Bekleme salonu.

Den wartesaal.

Den vartesal.

 

Tuvalet.

Die Toiletten.

Di tualeten.

 

Özür dilerim pardon.

Verzeihen Sie bitte / Entschldigung.

Ferzaihen zi bitti / entşuldigung.

 

…den geliyorum.

Bitte sehr, ich komme aus…

Bitte sehr,iş kome aus….

 

Arabadan iner misiniz?

Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus?

Ştaygen zi aus dem fahrzoyg aus?

 

Evraklarınız lütfen.

Ihre Papiere, bitte.

Ihre papiere ,bitte.

 

Süresi dolmuş.

Er ist abgelaufen.

Er ist abgelaufen.

 

Yaşınız tutmuyor.

Sie sind minderjahrig.

Zi zind minderyarig.

 

Ne kadar kalacaksınız ?

Dauer des Aufenthalts ?

Dauer des aufenthalts ?

 

Bir hafta.

Eine woche.

Ayne vohe.

 

Bir hafta sonu.

Eine Wochenende

Ayne vohenende.

 

Bir ay.

Eine Monat.

Ayne monat.

 

Birkaç gün.

Einige Tage.

Aynige tage.

 

Nerede kalacaksınız?

Wo möchten sie bleiben?

Vo möhten zi blayben?

 

Otelde.

İm Hotel.

İm hotel.

 

Seyahat amacınız nedir?

Reise anlass?

Raysenlias?

 

İş.

Geschafte.

Geşefte .

 

Tatil.

Freizeit.

Fraysayt.

 

Arkadaş ziyareti.

Besichigungen.

Besuhungen.

 

Turizm.

Tourisum.

Turizum.

 

Eğitim.

Seminar.

Seminar.

 

Dilimizi konuşabiliyor musunuz?

Sprehen Sei die Landessprahe?

Şprehen zi di landşprahe?

 

Biraz.

Ein wenig.

Ayn venig.

 

Ne kadar paranız var?

Weiviel geld haben Sie?

Vifil geld haben zi?

 

Çantanızda ne var?

Was haben Sie in derTasche?

Vas haben zi in der taşe?

 

Bu kutunun içinde ne var ?

Was ist in diesem Karton?

Vas ist in dizem karton?

 

Bana ziyaret edebileceğim birkaç yer önerebilir misin ?

Können sie mir sagen wohin ich besuchen soll?

Können zi mir zagen vohin ih besuhen zol?

 

Harabeler.

Die Antquatum.

Di antkuatum.

 

Saray.

Das Schloss.

Das şhlos.

 

Yer altı mezarı.

Die Katakomben.

Di katakomben.

 

Şehir merkezi.

Die Stadtmitte.

Di ştadmittel.

 

Mezarlık.

Den Friedhof.

Den fridorf.

 

Kilise.

Die Kirche.

Di kirşe.

 

Sergi.

Die Ausstellung.

Di austelung.

 

Kale.

Die Burg.

Di burg.

 

Alışveriş merkezi.

Die Kafhauser.

Di kufhauser.

 

Mağara.

Die Höhle.

Di höle.

 

Göl.

Den See.

Den ze

 

Rıhtım.

Die Hafendamme.

Di hafendame.

 

Anıt.

Das Denkmal

Das denkmal.

 

Cami.

Das Moschee.

Das muşe

 

Müze.

Das museum.

Das muzeum.

 

Park.

Die anlagen.

Di anlagen.

 

Liman.

Den Hafen.

Den hafen.

 

Meydan.

Den Platz.

Den platz.

 

Tapınak.

Den Temple.

Den temple.

 

Kabir.

Die Grabstatte.

Di grapstate.

 

Kule

Den Turm

Den tum.

 

Neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Sagen Sie: Was machen Sie gern?

Sagen zi :vas mahen zi gern?

 

Resim.

Malerei.

Maleray.

 

Mimarlık.

Architektur

Arşitektur.

 

Sanatın her dalından.

Kunst im allgemeinen.

Kunst im algemayn.

 

Tarih.

Geschichte.

Geşihte.

 

Coğrafya.

Erdkunde .

Erkunde.

 

Doğa tarihi.

Naturgeschichte .

Naturgşihte.

 

İnsanlar.

Far die Menschen.

Menşen.

 

Sosyoloji.

Soziologie.

Soziologi.

 

Nufus bilim.

Demogaphie.

Demogaphi.

 

Politika.

Politik.

Politik.

 

Spor.

Sport.

Sport.

 

El sanatları.

Handwerk.

Handverk.

 

Av.

Jagd.

Yagd.

 

Vahşi yaşam.

Wilde Tiere.

Vilde tayre.

 

Farklı kültürler.

Landwirtschaft.

Landvirşaft.

 

Bilim.

Wissenschafft.

Visenşaft.

 

Geziler düzenliyor musunuz?

Beiten Sie Rundfahrten an?

Biten zi rundfahrten an?

 

Turistlerin akın etmediği yerlere girmek istiyorum.

Ich suche gerade die von Touristen weinig besuchten Orte.

İh zuhe gerade di von turisten venig besuhten orte.

 

Önerebileceğiniz bir 3 günlük turunuz var mı?

Welche Rundfahrt emfehlen Sie uns für drei Tage?

Velşe rundfahrt emfehlen zi uns für dray tage?

 

Fotograf çekmek serbest mi?

Darf man fotografieren ?

Darf man fotografiren?

 

Buranın en popüler diskoları hangileri?

Was ist der letzte Schrei auf dem Gebiet der Disco?

Vas ist der letste şray auf dem gebit der disko ?

 

Spor yapmak istiyorum seçeneklerim neler?

Ich bin Sportler; Welche Trainingsmöglichkeiten gibt es hier?

İh bin sportler velşe trenigmöglişkayten gibt es hir ?

 

Otobüsler gece de işliyor mu ?

Verkeren die Busse die ganze Nacht ?

Verkehen di buse di ganze naht?

 

Bana bir araba kiralama şirketi önerebilir misin ?

Können Sie mir eine Automemietung empfehlen?

Könen zi mir ayne automemaltung empfehlen ?

 

Plajlar buraya uzak mı?

Sind die Strand weit weg?

Zind di şıtrand vayt veg ?

 

Otobüs durağı nerede ?

Wo ist die Bus haltestelle?

Vo ist di bus halteştele ?

 

Otobüs şehir merkezinden geçiyor mu ?

Ist das der  Bus zum Stadmittel?

İst das der bus zum ştadmittel ?

 

Ne kadar ?

Wievel macht das

Vifil maht das?

 

Nerede satılıyor?

Wo kann man sie kaufen?

Vo kan man zi kaufen?

 

…gitmem için hangi durakta inmem gerekiyor?

Wo soll ich aussteigen, um nach …zu kommen?

Vo sol ih ausştaygen ,um nah …zu kommen?

 

Üçüncü durakta ineceksiniz.

Steigen Sie an der dritten Haltestelle aus.

Ştaygen zi an der driten haltştele.

 

İlk otobüs kaçta?

Um vievel Uhr fahrt der erste Bus nach..?

Um vifel uhr fahrt der erste bus nah..?

 

Son otobüs kaçta ?

Wann fahrt der letzte?

Van fehrt der letzte ?

 

Bu otobüs… ‘dan geçiyor mu?

Fahrt dieser Bus nach…?

Fehrt dizer bus nah..?

 

İneceğim yerde bana haber verebilir misiniz?

Können Sie mir sagen ,wann ich aussteigen muß ?

Könen zi mir sagen van ih ausştaygen mus?

 

Şu adrese gideceğim.

Ich möchte zum dieser Adresse fahren.

İh möhte zum dizer adrese fahren.

 

Hemen dönerim.

Ich brauche nur eine Minute.

İh brauhe nur ayne minute.

 

Biletiniz nerede?

Wo ist Ihr Fahrschein?

Vo ist ir fahrşayn?

 

Atmışım.

Ich habe ihn weggeworfen.

İh habe ihn veggevorfen.

 

Saklamam gerektiğini bilmiyordum

Ich wußte nicht daich ihn behalten sollte.

İh vuste niht daih iğn behalten solte.

 

Ne oluyor?

Was geht hier vor

Vas geht hir vor?

 

Neden duruyoruz ?

Warum halt die UBahn?

Varum halt di uban?

 

Yanınıza oturabilir miyim?

Darf ich mich neben Sie setzen?

Darf ih miş neben zi zetzen ?

 

Şurada yazan adrese gitmek istiyorum. Nerede inmem gerekir?

Ich gehe zum dieser Adresse,wo muß ich aussteigen?

İh gehe zum dizer adrese,vo mus ih ausştaygen?

 

Güzergahı haritada gösterebilir misiniz?

Können Sie mir die Strecke auf dieser Karte  zeigen

Könen zi mir di ştreke auf diser karte saygan?

 

Nerede bisiklet kiralanıyor?

Wo kann man hier Fahrrader leihen?

Vo kan man hir fahrad layhen?

 

Araba kiralamak istiyorum.

Ich machte einen Wagen.

İh möhte aynen vagenb.

 

Küçük bir araba.

Einen kleinen Wagen.

Aynen klaynen vağen.

 

Ortalama bir araba.

Einen mittelgroßen Wagen.

Aynen mitelgrose vağen.

 

Büyük bir araba.

Einen großen Wagen.

Aynen grose vağen.

 

Günlük / haftalık  tarife nedir?

Was kostet es pro Tag/pro Woche?

Vas kostet es pro tag / pro vohe?

 

Burayı imzalayın.

Unterschreiben Sie hier!

Unterşrayben zi hir!

 

..’e nasıl gidebilirim?

Wie gehts nach….?

Vi geyts nah..?

 

Şu harita üzerinde nerede olduğumu gösterebilir misiniz?

Zeigen Sie mir bitte, wo ich mich auf dieser Karte befinden?

Zaygen zi mir bite  vo ih miş auf dizer karte befinden?

 

…buraya ne kadar uzaklıkta?

Wie weit weg ist… von hier?

Vi vayt veg ist… Von hir?

 

Yanlış yoldasınız.

Sie sind heir falsch.

Zi zind hir falç.

 

Buralarda ucuza kalabileceğimiz bir yer var mı?

Gibte es hier in der Nache eine  preisverte Unter kunft ?

Gibt es hir in der nehe ayne praysverte unterkunf?

 

Dümdüz devam edin.

Fahren Sie geradeaus.

Fahren zi geradeaus.

 

Yokuşun sonunda solda.

Da unkten links.

Da unkten links.

 

Sağda.

Rechts.

Rehts.

 

Trafik ışıklarından sağa/sola dönün.

Biegen Sie links / rechts an der Ampel ab.

Bigen zi links / rehts an der ampel ap.

 

Pardon buraya park edebilir miyim?

Verzeihung! Darf ich hier parken?

Verzayhung!darf ih hir parken?

 

Arabamız Bozuldu.

Wir haben eine Panne.

Wir haben ayne pane.

 

Kaybolduk.

Wir haben uns verfahren.

Wir haben uns verfaren.

 

Burada bekleyin, yardım getireceğim.

Warten Sie hier; ich hole Hilfe.

Varten zi hir ih hole hole hilfe.

 

Arabayla / yürüyerek ne kadar zamanda varırız?

Wieviel Zeit braucht man mit dem auto / zu Fuss?

Vifil sayt brauhtman mit dem auto / zu Fuss?

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
SİTEDE ARA
Son Yorumlar
  • yunuskaytan Goethe dökümanlarına ve youtube DW kanalını izleyebilirsin. ...
  • yunuskaytan Hasibe düzeltiyorum, ama yine de izlemek için HD olarak bu a...
  • Hasibe Video açılmıyor...
  • dfgrgsg biz böyle öğrenmedik...
  • yunuskaytan Merhaba sürekli pratik yaparak, partner bulman lazım yani Ta...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x