04

Tem'18

Yer Zarfları (Das Adverb Des Ortes)

0 Yorum Yok | yunuskaytan

Cümlede yer zarfını bulabilmek için yükleme bazı soru kelimelerini sorarız bunlar.

..

wo nerede

wohin – nereye

woher – nereden


Bu sorulara almış olduğumuz cevaplar yer zarfıdırlar.


Örnegin:

O burada çalışıyoruz, diyelim.

Şimdi, kendi kendimize sorarsak


,,o nerede çalışıyoralmış olduğumuz cevap, burada olur. İşte cümlemizde geçen burada kelimesi yani, hier bir yer zarfıdır. Şimdi vermiş olduğumuz bu örnekte sonra Almanca’da bulunan önemli yer zarflarını görelim:


Wo (nedere) sorusuna cevap veren yer zarfları:


hier

burada

da

burada, orada, surada

dort

orada

darin  

onun, bunun içindeoben  

yukarıda

unten  

aşağıda

vor  

önde

nirgends  

hiçbir yerde

hinten  

arkada

überall  

her yerderechts  

sağ, sağda

links  

sol, solda

innen  

içinde

aussen  

dışında

nirgendwo  

hiçbir yerde


Wohin (nereye) sorusuna cevap alan zarflar


hin  

oraya

hierhin  

buraya – bu tarafa

dahin

o tarafa

dorthin  

oraya

vorwärts

ileriye ön tarafa

rückwärts

geriye

hinauf

yukarıyaheimwärts

ana vatana doğru

hinunter

aşağıya

hinein  

içeri

hinaus               

dışarıya

nach links

sola

nach rechts

sağanach vorn

ön tarafa

aufwärts

yukarıya doğru

überallhin

her tarafa

in jede Richtung

her istikamete

nach Osten

doğuya

nach Süden

güneye

nach aussen

dışarıya

nach innen

içeriye

     

Woher (nereden) sorusuna cevap alan yer zarflar


her

buraya, bu yöne, bu tarafa

hierher  

buraya

daher  

oradan

dorther

oradan

herauf

yukarıyaherunter  

aşağıya

von inen

içden

von aussen

dışdan, dışarıdan

von rechts

sağdan

von links

soldanvon seitwärts

yan taraftan

irgendwoher

herhangi bir yerden

von oben

yukarıdan

von unten

aşağıdan

von drüben

öbür taraftananderswoher

başka yerden

von hier

buradan

von draussen

dışarıdan

von innen her

iç tarafından

von aussen her

dış tarafından

 

 

Yer zarfları ilegili Örneklera) wo – nerede


Benim arabam nerede?
Wo ist mein Auto?


Burada trafik dairesi nerededir?

Wo ist hier das Strassenverkehrsamt?


Trafik Bürosu bu caddenin sağ tarafında.

Das Strassenverkehrsamt ist hier in dieser Strasse auf der rechten Seite.


Çocuklar nerede oynuyorlar?

Wo spielen die Kinder?


Çocuklar karşıda  oynuyorlar.

Die Kinder spielen drüben.

 

Senin çocuğun orada.
Dein Kind ist dort.

 

Sen nerede doğdun?
Wo bist du geboren?

 

Ben Bursa’da doğdum,

lch bin in Bursa geboren.

 

Biz nerede çalışıyoruz?
Wo arbeiten wir?


Biz heryerde çalışıyoruz.

Wir arbeiten überall.


 

b) wohin – nereye


Çocuklar nereye gidiyorlar?

Wohin gehen die Kinder?


Çocuklar okula gidiyorlar.

Die Kinder gehen in die Schule.


Yolculuk ne tarafa?

Wohin geht die Reise?


Yolculuk güneye.

Die Reise geht nach Süden.


Sen bugün nereye alışverişe gidiyorsun?
Wohin fährst du heute einkaufen?


Ben bugün şehre alışverişe gidiyorum.

lch gehe heute in die Stadt einkaufen.c) woher – nereden


Gürültü dışarıdan geliyor.

Der Krach kommt von draussen.


Uğultu iç taraftan geliyor.

Das Geräusch kommt von innen her.

 

Bu kalpten geliyor.
Das kommt von Herzon.

 

Siz sağdan geliyordunuz.
Sie kamen von rechts.

 

Lütfen buraya geliniz.
Kommen Sie bitte hierher.

 

Ben Türkiye’den geliyorum.

lch komme aus der Türkei.


Siz bunu nereden biliyorsunuz?

Woher wissen Sie das?

 

Dağcılar yukarıdan mı geliyorlar?

Kommen die Bergsteiger von oben?

 

Evet dağcılar yukarıdan geliyorlar.

Ja, die Bergsteiger kommen von oben.


Hat yukarıdan geliyor.

Die Leitung kommt von oben.


Evin dısdan restore (tamir) edilmesi lazım.
Das Haus muss von aussen renoviert werden.

 

Bunun aşağıdan doldurulması lazım.
Das muss von unten ausgefüllt werden.

 

Siz vidayı yalnız yan taraftan sıkabilirsiniz.

Sie können die Schraube nur seitwärts festmachen.


Önemli:


 


Yer zarflarını olan  wohin ve woher bir bazı hallerde wo kökünden ayrılarak cümlede kullanılırlar.


Örnegin:

Bu nereden geliyor?

Woher kommt das? / Wo kommt das her?


Sen nereye gidiyorsun?
Wohin gehst du? / Wo gehst du hin ?

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

İkinci Yabancı Dil - Yorumlar

avatar
  Subscribe  
Bildir