02

Tem'18

Mir Almanca Egitim Seti Demo

0 Yorum Yok | yunuskaytan
..

Almanca Temelim yok, Bu dile sýfýrdan baþlayýp kendimi ifade edebilecek kadar öðrenmek istiyorum diyorsanýz bu set tam size göre.


“MÝR EÐÝTÝM KOLAY ALMANCA EÐÝTÝM SETÝ” ile günde en az 1 saat ayýrmak kaydý ile 3 ay içerisinde Almanca Ýyi düzeyde, yani kendinizi ifade edebilecek ve konuþulanlarý  anlayabilecek kadar öðreneceksiniz.


Konuþmaya yeni baþlayan bir çocuðun dil öðrenme mantýðýna dayalý bir sistem ile ilk önce temel kelimeleri öðrenecek daha sonra bu kelimeler ile cümle kurarak geliþiminize devam edeceksiniz.
Resim-Ses-Kelime iliþkisi her öðrendiðiniz kelimenin kalýcý olarak zihninizde yer etmesini saðlayacak.


Eðitimde ilk bölüm derslerden oluþmaktadýr. Konu ile ilgili  cümleler sesli ve yazýlý olarak size sunulur. Her cümlenin Türkçe karþýlýðýný görür ve kelimeleri ve cümleleri bir kalýp halinde  öðrenirsiniz. Ders bittikten sonra okuma yazma dinleme konuþma ve gramere yönelik alýþtýrmalar ile öðrendiðiniz dersi kalýcý bir þekilde pekiþtirirsiniz


Toplam 5 adet CD ‘den oluþmaktadýr, ve Bu Cdler sadece bilgisayar ortamýnda çalýþmaktadýr.


Piyasa Fiyatý: 119.00 YTL

Satin Al : www.eokulum.com


Mir Almanca Egitim Seti Demo, indir


 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments