HAMBURG

yunuskaytan
Temmuz 5, 2018
 

Almanya nyn bir anlamda dünyaya açylan kapysy olan Hamburg, Almanya nyn ikinci büyük kenti, en önemli limany ve en önemli dy? ticaret merkezidir. Birçok önemli yabancy firma ve kurulu?un faaliyet gösterdi?i bu kentte ekonomi çok canlydyr.

Ythalat ihracat, tersaneler, rafineriler, sivil havacylyk sanayii, mikro elektronik ve haberle?me ekonomik faaliyetlerin en yo?un oldu?u sektörlerdir.Dünyanyn en büyük limanlaryndan biri olan Hamburg limany 75 kilometrekare yüzölçümüyle kent yüzölçümünün onda birini kaplamaktadyr. Avrupa’nyn konteynyr yükleme ve bo?altmada Rotterdam’dan sonra ikinci büyük limany olan Hamburg limanynda ortalama 220 bin ki?i çaly?maktadyr
Bankacyly?yn ve sigortacyly?ynda çok geli?ti?i bu ?ehir ayny zamanda bir konsolosluklar ?ehridir. 95 ba?konsolosluk ve konsoloslukla dünyanyn en büyük konsolosluk kentidir.
Kentin önemli yapylaryndan biri, halk arasynda (Michel) olarak bilinen ve kentin simgesi sayylan, 132 metre yüksekli?indeki kulesi ile geç barok üslubundaki Michelis Kilisesi dir. Bir di?er yapyda 100 yyldyr Belediye binasy olarak kullanylan syvasyz tu?la mimarisiyle yapylan ?ili Evi’dir. Limanda geçen yüzyylda syvasyz tu?la mimarisiyle in?a edilen Antrepo Mahallesinde kendine özgü bir kültür anytydyr. ?ehrin ortasynda iki gölden olu?an Alster kyyylarynyn do?al güzellikleri ve Elbe nehri kyyylarynda dizili evlerin renkli görünümleri ho? bir panoramik görüntü olu?turmaktadyr.
Hamburg, Almanya’nyn ikinci büyük endüstri alany ve 10 milyona yakla?an nüfusuna kar?yn, ülkenin en ye?il kentlerinden biridir. ?ehrin yüzölçümünün %41’i tarym alany, bahçeler, parklar, ye?il alanlar ve ormanlyk alanlar ile kaplydyr. Dünyanyn en büyük mezarlyk parky olan Ohlsdorf Mezarly?y’da bu kenttedir.
Detayly bilgi için: Hamburg
http://www.hamburg.de/
Hamburg Havaalany
http://www.ham-airport.de/
Hamburg’taki Dil Okullary
Colon Language Center
http://www.colon-language-center.de/

HESSEN
Alty milyonluk nüfusu ekonomik zenginli?i ile Hessen eyaleti hem Almanya’nyn hem de Avrupa’nyn en dinamik bölgelerinden biridir. Eyalet ba?kenti Wiesbaden olmakla birlikte Frankfurt hareketli siyasi ve ekonomik yapysy ile daha ön plandadyr. Frankfurt/Main 400 bankasy, borsasy, merkez bankasy (Bundesbank) ve Avrupa Para Enstitüsü ile uluslar arasy bir maliye merkezi, önemli sanayi ve teknolojilerinin toplandy?y yerdir. Pek çok fuar ve Avrupa’da yolcu ta?ymacyly?y açysyndan ikinci büyük havalimany Rain-Main Havaalany bu kentte bulunmaktadyr. Dünyaca tanynan birçok sanayii kurulu?unun merkezi bu eyalettedir. Dünyanyn en büyük kitap fuary olan Frankfurt kitap fuary gene burada düzenlenmektedir. Çok renkli do?asy çe?itli festivalleri ile görülmesi gereken yerlerden biri olan Hessen eyaletinin önemli ?ehirleri Wiesbaden, Frankfurt/Main, Darmstadt ve Kassel dir.
Detayly bilgi için:Frankfurt
http://www.frankfurt.de/
Frankfurt Havaalany
http://www.frankfurt-airport.de
Wiesbaden
http://www.wiesbaden.de
Mainz
http://www.mainz.de

Darmstadt
http://www.darmstadt.de
Kassel
http://www.kassel.de
Hessen Eyaletindeki dil okullary
Frankfurt Sprachcaffe
http://www.sprachcaffe.de/Sprachreisen/Sprachschulen/Frankfurt/ Frankfurt.htm
DYD
http://www.did.de/
LSY
http://www.lsi.edu/
Goethe Ynstitut http://www.goethe.de/frankfurt
Wiesbaden
DYD
http://www.did.de/
Astur
http://www.astur.de/home.htm
KUZEY REN-VESTFALYA
Sanayiinin kalbi, ça?da? teknoloji merkezi, medya ve kültür merkezi olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, 18 milyonluk nüfusuyla Almanya’nyn en kalabalyk eyaletidir. Eski kömür ve çelik sanayiinin merkezi olan eyalet son yyllarda geçirdi?i müthi? de?i?imle yerli ve yabancy yatyrymcylaryn gözbebe?i haline dönü?mü?tür. Eski Baty Almanya’nyn Geçici ba?kenti olan Bonn bu özelli?ini yitirmesine ra?men halen önemli merkezlerden biridir. Bu eyalette çaly?anlarynyn % 50 den fazlasy hizmet sektöründe çaly?maktadyr. Ekonominin bu kadar canly olmasynyn en önemli nedenlerinden bir birbirine sykyca ba?lanmy? kara,demir ve su yollarydyr. Böylece eyaletin önemli ?ehirleri Köln, Essen; Dortmond, Düsseldorf; Duisburg, Bochum, Möncehengladbach ve Munster birbirine birçok ?ekilde ba?lanmy?tyr. Köln’de ki havaalany önemli kav?aklardan biridir. Duisburg’ta Ren nehri üzerinde bulunan liman dünyanyn en büyük iç limany olma özelli?ini ta?ymaktadyr.Almanya’nyn en büyük 160 firmasyndan 57 si bu eyalette bulunmaktadyr. Bunun dy?ynda 600 000 orta ve küçük boyutta i?letme üretime katkyda bulunmaktadyr. Düsseldörf bankacylykta çok geli?mi?tir. Dortmund bira kenti olarak artyk Munih’i geride byrakmy?tyr. Alman ithalat ve ihracatynyn önemli bir bölümü bu eyalette gerçekle?ir.
Kuzey Ren-Vetfalya’da birçok meslek yüksekokulu bulunmaktadyr. 52 Yüksek okulda yarym milyondan fazla ö?renci gelecekteki meslek ya?antylaryna hazyrlanmaktadyr.
Bonn’da ki müzeler, Köln’de bulunan Wallraf Richartz müzesi, Düsseldorf’da ki Eyalet Sanat Hazinesi ve Essen’deki Folkwang Müzesi gibi önemli müzeleri yany syra toplam 570 müzesiyle eyalet yylda on iki milyondan fazla turist a?yrlamaktadyr.100 tiyatro sahnesi ve 15 opera sahnesi ile sanat ya?amy da çok renkli geçmektedir.
Detayly bilgi için :
Köln
http://www.koeln.de
Munster
http://www.munster.de/
Dortmund
http://www.dortmund.de/
Düsseldorf
http://www.dus-online.de/home_e.htm
Bochum
http://www.bochum.de
Bonn
http://www.bonn.de
http://www.bonnpage.de/
http://www.meinestadt.de/Bonn
Eyaletteki Dil okullary
Düsseldorf Sprachcaffe
http://www.sprachcaffe-duesseldorf.de/
Goethe Ynstitut
http://www.goethe.de/duesseldorf
Cologne Eurocentres
http://www.eurocenters.com/ger/index.htm
CD
http://www.cdc.de/
Bonn Goethe Ynstitut
http://www.goethe.de/bonn
Dortmund Auslandsgesellschaft
http://www.auslandsgesellschsft.org/
Münster Kapito
http://www.kapito.com

Kaynak : www.globalvizyon.com

 

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
SİTEDE ARA
Son Yorumlar
  • yunuskaytan Goethe dökümanlarına ve youtube DW kanalını izleyebilirsin. ...
  • yunuskaytan Hasibe düzeltiyorum, ama yine de izlemek için HD olarak bu a...
  • Hasibe Video açılmıyor...
  • dfgrgsg biz böyle öğrenmedik...
  • yunuskaytan Merhaba sürekli pratik yaparak, partner bulman lazım yani Ta...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x