Erasmus ile İlgili Sık Sorulan Sorular

yunuskaytan
Temmuz 5, 2018
 

1-Erasmus nedir? Erasmus ile Socrates Programları arasında ne gibi bir fark vardır?

Zaman zaman “Socrates-Erasmus” olarak da adlandırılan Erasmus programı, Socrates altında yer alan sekiz eylemden biridir. Dolayısıyla, zaman zaman her ne kadar Socrates’ ten farklı bir programmış gibi algılansa da, aslında Erasmus, Socrates’ in yüksek öğrenimle ilgili uygulamalarını kapsayan bölümüdür. Erasmus kapsamında desteklenen etkinlikler şunlardır:

* Öğrenci ve öğretim görevlisi değişimleri,
* Eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik işbirlikleri,
* Müfredat geliştirme projeleri (Curriculum Development-CD) sonucunda elde edilen bilgilerin yaygınlaştırılarak uygulamada kullanılması,
* Avrupa üniversitelerindeki bölüm ve/veya fakültelerin belirli bir alanda yaptıkları akademik çalışmaları ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel platformların (Thematic Networks) oluşturulması,
* Dil kursları ve yoğun programlar,
* Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) yerleştirilmesi.

2- Erasmus Programı Neler Kazandırır?

Üniversitelere Kazandırdıkları

* Uluslararası tecrübe ve itibar
* Çok kültürlü ve milletli ortamda eğitim
* Hoşgörü ve kültürler arası diyalog
* Tanıtım / uluslararasılaşma
* Araştırma ve bilimin oluşumuna katkı
* Projelere ve değişime ek kaynak temini
* Kendini yenileme / geliştirme yoluyla kalitenin arttırılması
* Üniversiteler arası rekabet

Öğrencilere Kazandırdıkları

* Yurt dışı deneyimi
* Çok kültürlü ortamda ders işleme
* Değişik kültürleri tanıma
* Kendi kültürünü tanıtma
* Yeni arkadaşlar edinme
* Eğitim sonrası iş/mesleki bağlantılar
* Farklı bir okulda öğrenci olabilme
* Farklı bir sistem görebilme

Topluma Kazandırdıkları

* AB ile entegrasyon
* Eğitimde kalitenin artırılması
* Üniversite şehrine ekonomik ve kültürel canlılık kazandırması
* Üniversite+vatandaş+iş dünyası yakınlaşması
* Türkçenin yaygınlaştırılması
* Kültürlerin etkileşimi, farklı kültürleri tanıyarak önyargıların kırılması
* Türkiye’nin tanıtımı

3-Yurt dışında yüksek lisans / doktora yapmak isteyen birine burs veriyor musunuz?

Erasmus bir burs programı değildir. Sadece öğrenci değişimi yapabilen kurumların öğrencilerine bireysel olarak gittiği ülkeye göre değişen miktarda maddi katkı sağlanır. Ancak Erasmus desteği ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora döneminde öğrenci değişimini kapsamaktadır.

4-Erasmus İkili Anlaşmalarının (Erasmus Bilateral Agreement) ne zaman yapılması gerekir?Bu anlaşmalar, her zaman yapılabilir. Ancak, Erasmus Üniversite Beyannamesi öncesinde olması, beyannameye onay alınması bakımından daha iyi olur.

5-İkili anlaşma olmaksızın öğrenci yahut öğretim elemanı değişimi yapılabilir mi?

Üniversiteler arasında ikili anlaşma yoksa, Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olunsa bile Erasmus çerçevesinde öğrenci yahut Öğretim elemanı değişimi yapılamaz.

6-Üniversiteye başladığım yıl öğrenci değişimi için müracaat yapabilir miyim?

Birinci sınıf öğrencileri bu değişimi yapamazlar.

7-Öğrenci Değişiminde Yabancı dil ne kadar önemlidir?

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması şart değildir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Gidilen üniversitede akademisyenler İngilizce biliyor olacakları için başka bir dilde eğitim yapılsa dahi öğrencilere İngilizce olarak yardımcı olunabilecek, sınavlar İngilizce yapılabilecektir. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dili ve gidilen ülkenin dilini bilmek avantaj teşkil etmektedir.

Bu anlamda öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini kendini ifade edebilecek ve ifade edileni anlayabilecek kadar bilmesi gerekmektedir.

8-Programdan yararlanmak için ne yapılması gerekir?

Socrates-Erasmus programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakültelerindeki Socrates koordinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında gitmeyi istedikleri partner eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler.

9-Değişim öğrencisi olarak seçilmek için ne gibi özelliklere sahip olmam gerekiyor?

Her ne kadar seçim kriterleri kurumdan kuruma ve ülkeden ülkeye değişebiliyor ise de, fakülte ve bölümlerdeki Socrates koordinatörleri tarafından değişim öğrencilerinin seçiminde rol oynayan en önemli faktör yabancı dil bilgisidir. Dolayısıyla gideceğiniz kurumun eğitim diline yeteri kadar hakim olmanız gerekmektedir. Bazı durumlarda, partner kurumun eğitim dili ve gidilen ülkenin resmi dili farklı olabilmektedir. Bu durum özellikle İngilizce, Almanca ve Fransızca’ nın ana dil olarak konuşulmadığı ülkeler için geçerlidir. Bu gibi durumlarda eğitim dili genelde İngilizce olmakta, dolayısıyla İngilizce bilgisi önem kazanmaktadır.

Değişim öğrencilerinin seçiminde etkili olabilecek bir başka kriter de öğrencilerin başarı düzeyiyle ilgilidir. Değişim öğrencilerinin seçiminde çok yüksek başarı (not ortalaması vs. gibi) aranmamakla birlikte gidecek öğrencilerin daha önce aldıkları tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bunun yanında, öğrencilerin yurt dışında ülkemizi temsil edecekleri göz önünde bulundurulacağından sosyal faaliyetlere katılım da değişim öğrencisi adayları için bir avantaj olabilir.

10-Partner kurum ne demektir? Benim okulumla ilişkisi olmayan bir kuruma gidemez miyim?

Partner kurum, öğrenim görmekte olduğunuz eğitim kurumu ile Socrates-Erasmus Programı çerçevesinde ikili bir anlaşmayla (Bilateral Agreement) eşleşmiş bulunan yabancı bir eğitim kurumudur. Değişim öğrencisi olarak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi okulunuz arasında böyle bir antlaşma olmaması durumunda Socrates-Erasmus fonundan finansal destek almanız mümkün olmaz. Dolayısıyla bu programdan yararlanmak için partner kuruluşlardan birini seçmeniz gerekmektedir.

11-Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Vize işlemlerindeki prosedürler, aday ülke olması nedeniyle Türk öğrencileri için sıkıntı yaratabilmektedir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için üniversite rektörlüğü tarafından öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu ve bu kapsamda kendisine aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının büyükelçiliğe iletilmesi vize alınması konusunda kolaylık sağlayabilecektir.

12-Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?

Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca kayıtlı olduğunuz yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

13-Erasmus Programından ne kadar para alabilirim?

Tam miktarı gidilecek ülkenin ekonomik koşullarına göre belirlenecek olan aylık tahsisat 200 ila 500 Euro arasında değişmektedir. Bu miktar ilk bakışta son derece düşük görünmekle birlikte gidilecek kuruma hiçbir kayıt ücretinin veya harcın ödenmeyeceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

14-Kalacak yer sorunu nasıl halledilecek?

Gideceğiniz yerde nerede kalacağınıza ilişkin gerekli tüm bilgi, gideceğiniz kurumun Socrates-Erasmus koordinatörleri tarafından sağlanacaktır. Bu bilgiler partner kuruluş tarafından hazırlanıp sizin bağlı bulunduğunuz eğitim kurumuna zaten gönderilmiş olan bilgilendirme paketi içinde olacağından, yola çıkmadan önce kalacağınız yer hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olacaksınız.

15-Türkiye’ de bir bursa sahip olduğum halde yine de Erasmus programından para alarak yararlanabilir miyim?

Evet kendi ülkenizde burs alıyorken Erasmus programından da para alarak yararlanabilirsiniz. Ayrıca yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus’ tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır. Erasmus bir burs programı değildir.

16-Yurtdışına gittiğimde karşılanıp bir adaptasyon programına tabi tutulacak mıyım? Bundan kimler sorumlu olacak?

Ülkemize gelen öğrenciler gibi buradan gidecek öğrencilerimiz de gittikleri ülkede karşılanıp bir adaptasyon programına tabi tutulacaklardır. Bu, genellikle gideceğiniz partner kuruluşun öğrenci organizasyonları ve kulüpleri tarafından düzenlenmekte, kurumun Socrates-Erasmus koordinatörleri ve programın uygulanmasından sorumlu diğer kişiler de bu süreçte aktif rol almaktadırlar. Bu ve bu gibi ayrıntıları Türkiye’ den ayrılmadan önce elinize geçecek broşür ve bilgi notlarından takip etmeniz gerekmektedir.

17-Yüksek lisans için Erasmus’tan faydalanan bir öğrenci, doktora için de başvuru yapabilir mi?

Bir kişi, hayatında ancak bir kez Erasmus öğrencisi olabilir. Dolayısıyla önlisans, lisans, yüksek lisans yahut doktora programlarından herhangi birine ancak bir defa katılabilir.

18-Diploma Eki’nin uygulamadaki faydası nedir?

Diploma eki (Diploma Supplement) Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde diplomanın kullanılması sırasında ilgili tarafa mezun olunan programın hangi kapsamda bir eğitim sağladığını göstermesi bakımından önemlidir ve standard bazı bilgilerle birlikte öğrencinin diplomasının yanında ders dökümünü (transcript) de içermektedir.

 

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
SİTEDE ARA
Son Yorumlar
  • yunuskaytan Goethe dökümanlarına ve youtube DW kanalını izleyebilirsin. ...
  • yunuskaytan Hasibe düzeltiyorum, ama yine de izlemek için HD olarak bu a...
  • Hasibe Video açılmıyor...
  • dfgrgsg biz böyle öğrenmedik...
  • yunuskaytan Merhaba sürekli pratik yaparak, partner bulman lazım yani Ta...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x