05

Tem'18

Die Präposition : Ön Edat

0 Yorum Yok | yunuskaytan

Die Präposition (ön edat) lar cümlede isim veya zamirler arasindaki iliskiyi bildiriler. Cümle icerisinde degismeden kullanilirlar. Bazi ön edatlarin bir parcasi bazen kendisine bagli olan ismin veya zamirin önünde diger parcasi sonunda bulunabilir.

..


ismin hallerin olan   Akkusativ (-i hali), Dativ (-e hali), Genitiv (-n hali) de  ayri ayri olmak üzere degisik Ön edatlat (Präpositionen) mevcutttur.


a) Akkusativ Präpositionen (-i hali Ön Edat)


für

icin

bis

-e kadar

um

etrafinda, -de, -da

wider

kar þ ý, aleyhinde

ohne

-siz, -sý z

entlang

boyunca

gegen

karþý, dogru

durch

icinden


Almanca ( Almanca Okunusu )

– Türkcesi ( ” : “ dan önceki harf uzun okunur)

 


Örnek Cümleler :

– Das Auto fährt durch den Park. (das avuto fe:rt duð:h den park)

Araba parkin icinden sürüyor.

– Ich bin gegen die Zigarette. (ich bin gegen di sigatte)

– Ben sigaraya karsiyim.

– Er geht gegen die Wand ( ear ge:ht gegeb di vant )

– O duvara karsi gidiyor.

– Wir laufen um den See. ( vi:r lauvfen um den si: )

– Biz gölün etrafinda kosuyoruz.

– Ich  habe ein Geschenk für dich. ( ih hab ayn geþenk für dih )

– Senin icin bir hediyem var.

– Ich arbeite bis Freitag ( ih arbayt ý bis fýraytak )

– Ben cumaya kadar calisiyorum.


– Ich möchte ein Kaffee aber ohne zucker bitte.

( ih möhte ayn kafe aba: one zukka: bite )

– Bir kahve istiyorum ama sekersiz lütfen.


b) Dativ Präpositionen (-e hali Ön Edat)


mit

ile, beraber, ile birlikte

bei

-de,-da, yaninda

aus

-den,-dan

zu

-e, -a, -ye, -ya

seit

-dan beri, dan beri

von

-dan, -den, tarafindan

nach

-e, -a, -ye, (istikamet) -den sonra

nächst

cok yakinda, den baska, den sonra


ausser

-den baska, haric

entgegen

aykiri, karsi

gegenüber

karisya, karsisinda

gemäss

mucibinde

zuwider

zit, aykiri


Örnek Cümleler :

– Ich wohne mit meine Familie ( ih vone mit mayne familye )

– Ben ailemle oturuyorum.


Ich komme aus der Türkei ( ih kome aus de:r Turka: ý )

– Türkiyeden gliyorum


– Ich habe niemand auser meine Frau. ( ih hab niymant auvzer mayne fura:u )

– Karimdan baska his kimsem yok.


Diger örnek cümleler icin tiklayin.


c) Hem Akkusativ hemde Dativ Präpositionen

in

-e, -a, -ye, -ya,(icine) -de, -da (icinde)

an

-e, -a,-ye,-ya (bitisiginde)

auf

üstünde

unter

altinda

über

hakkinda, üzerinde

vor

önce, önünde

hinter

arkasinda

neben

yaninda, yanina

zwischen

arasinda, arasina


Örnek Cümleler :

– Mein Buch steht auf dem Tisch. ( mayn buðh þiteyt auf dem tiþ )

– Kitabim masanin üzerinde duruyor.


– Selma setzt sich neben die Kinder. ( Selma zitz zih  neben di kinde: )

– Selma cocuklarin yaninda oturmus.


– Das Kind spielt vor das Haus. ( das kint þipil:t for das ha:us )

– Cocuk evin önünde oynuyor.


Diger örnek cümleler icin tiklayin.


Präposition lari artikeller ile birlestirerek kisaltmamiz mümkün.

Dativ :

an dem –am

in dem –im

bei dem- beim

von dem – vom

zu dem – zum

zu der –zur


Akkusativ

an das – ans

auf das – aufs

durch das – durchs

in das – ins

vor das – vors

über das – übers


d) Genitiv  Präpositionen (-n hali Ön Edat)


wegen

dolayi, sebebiyle

trotz

ragmen

wöhrend

esnasinda, sirasinda

binnen

icinde, zarfinda

infolge

-den dolayi, sonucunda

innerhalb

icindem zarfinda, dahilinde

statt

yerine

an stelle

yerine

ausserhalb

disinda, haricinde

unterhalb

asagisinda, alt tarafinda

oberhalb

üst tarafinda

diesseits

butarafta

jenseits

öte yaninda

auf Grund

sebebiyle

längs

boyunca, boylamasina


Örnek Cümleler :

Trotz menes hungers, esse ich nicht.

(tý:rost maynes hunga:s es:e ih niht)

– Ac olmama ragmen yemiyorum.


Wegen eines Unfalls hatte, die U-Bahn verspätung.

– ( vegen aynes unfal:s hat:e di ubah:n veþipeytung.)

– Bir kaza oldugundan dolayi metro gecikti.


Ön Edat + ?

 

Sahislar

Türkcesi

Cevap

Türkcesi

bei wem ?

kimde?

bei ihm

onda

mit wem?

kimin ile ?

mit ihm

onunla

nach wem ?

kime ?

nach ihm

ona

für wen?

kimin icin ?

für ihn

onun icin

durch wen ?

kimin sayesinde?

durch ihn

onun sayesinde

 

neben  wem ?

kimin yaninda ?

neben ihm

onun yaninda

neben wen?

kimin yaninda ?

neben ihnn

onun yaninda

von wem ?

kimden ?

von  ihm

ondan

vor wem?

kimden, kimin önünde ?

vor  ihm

ondan

vor wen ?

kimin önüne?

vor ihn

onun önüne

 

an wem ?

kimde?

an ihm

onda

an wen?

kime?

an ihn

ona

zu wem?

kime?

an ihm

ona

auf wem?

kimin üstünde?

auf ihm

onun üstünde

auf wen?

kimin üstüne?

auf ihn

onun üstüne

um wen?

kimin icin, hakkinda, etrafinfa?

um ihn

onun …

 

aus wem ?

kimden?

aus ihm

ondan

in wem?

kimde?

in ihm

onda

in wen?

kime?

in ihn

ona

über wem?

kimin üzerinde?

über ihm

onun üzerinde

über wen?

kimin hakkinda?

über ihn

onun hakkinda

 

unter wem?

kimin altinda?

unter ihm

onun altinda

unter wen?

kimin altna?

unter ihn

onun altina

 

Örnek Cümleler:

– Ich denke an dich ! / Seni düsünüyorum.

– Ich schreibe an meine Tante. Teyzeme yaziyorum.

– An wem schreibst du? / Kime yaziyorsun ?

– Ich schreibe an ihn. / Ona yaziyorum.

 

– Darf ich  über dich etwas lernen? / Senin hakkinda birseyler ögrenebilirmiyim ?

– Mit wem wohnst du? / Kimin ile ikamet ediyorsun?

– Ich wohne mit meine Vater. / Babam ile ikamet ediyorum.

Ich schreibe etwas an die Wand / Duvara birseyler yaziyorum

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments