05

Tem'18

Die Ordnungszahlen – Almancada Dereceli Sayılar

0 Yorum Yok | yunuskaytan

Bellirli siradizilerini takip etmek istediginizde yani siralama yapmak istedigimizde almancadada dereceli sayilari kullaniriz.

..


Sıra sayıları isminden de anlaşıldığı gibi bir sırada bulunan kişiler ve birden fazla olmuş olayların duruş ve oluş sıralarını bildirirler. Kendi başlarına kullanıldıkları gibi tamlama halinde de kullanılırlar. Sıra sayıları isimlerle beraber kullanılırken mutlak surette belirli tanım harfleri ile beraber kullanılması gerekir.


Wievielte: kacinci sorusuna cevap verir.


der vierte Mann : Dördüncü adam

die zehnte Frau : onuncu kadin

das zweite Kind : ikinci cocuk


Sayi normal yazilir sadece sonuna 1 den 19 rakamlari icin te ve 20 den 100 rakamlari icin ste getirilir.


der, die, das… 


1. erste

ilk, birinci

2. zweite

ikinci

3. dritte

ücüncü

10. zehnte

onuncu

11. elfte

onbirinci

15. fünfzehnte

onbesinci

19. neunzehnte

ondokuzuncu

20. zwanzigste

yirminci

31. einunddreissigste

otuzbirinci

43. dreiundvierzigste

kirkücüncü

100. hunderste

yüzüncü

311. dreihundertelfte

ücyüzonbirinci


der  sechste…..altıncı

die  sechste…..altıncı

das sechste…..altıncı

 

der fünfte Mann  – beşinci adam

die fünfte Frau   –  beşinci kadın

das fünfte Kind  –  beşinci çocuk

 

der erste….birinci….

die  erste…birinci….

das erste…birinci….


der letzte…- sonuncu

die  letzte…- sonuncu…

das letzte…- sonuncu…


Ahmet war der Erste.  

Ahmet birinciydi.

 

Ayse war die Erste.

Ayse birinciydi.

 

Atatürk war der erste Präsident der Türkei.

Atatürk Türkiye’nin ilk Cumhurtbaşkanı idi.


Der wievielte ist heute ?

Bugün ayin kaci ?


Heute ist der 11.

Bugün ayin 11dir


Sıra sayılarında sayıların sonuna gelen (ek)ler

Buna göre 19’dan küçük olan sayılar ise -te büyük olanlar ise -ste ekini alırlar.

 


der, die, das erste  – birinci

der, die, das  zweite  – ikinci

der, die, das dritte  – üçüncü

der, die, das vierte  – dördüncü

der, die, das  fünfte  – beşinci

der, die, das  sechste  – altıncı

der, die, das  siebte – yedinci

der, die, das  achte – sekisinci

der, die, das  neunte – dokuzuncu

der, die, das  zehnte  – onuncu

der, die, das  elfte  – onbirinci

der, die, das  neunzehnte  – ondokuzuncu


Not: Bir ve üç sayı rakamlarında sayıların kendi bünyesinde de bir değişiklik olur diğer sayılar olduğu gibi kalıp sonlarına ekler ilave edilir.

 

zwanzigste  – 20’inci

einundzwanzigste  – 21’inci

zweiundzwanzigste  – 22’inci

achtundzwanzigste  – 28’inci

einhundertelfte – 111’inci

einhundertzwölfte  -112’inci

einhundertsechzehnte – 116’ıncı

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

İkinci Yabancı Dil - Yorumlar

avatar
  Subscribe  
Bildir