BAYERN

yunuskaytan
Temmuz 5, 2018
 

Bavyera eyaleti zengin bir kültür mirasyna ve etkileyici do?a güzelli?ine sahip olmasyyla bir turist cenneti görünümündedir. Eyaletin önemli ?ehirleri ba?kent Munih ve Nünberg’dir. Eyaletin gelir kaynaklary geli?mi? tarym ve sanayiine dayanyr.

Daha detayly bilgi için :
Munih http://www.muenchen.de/
Bayern Eyaletinde Bulunan Dil Okullary
Munchen
Dyd (Deutsch In Detschland)
http://www.did.de/
CDC (Carl Duisberg Centren Gmbh)
http://www.cdc.de/
Goethe Institut
http://www.goethe.de/muenchen/

3. BERLYN
Ayny zamanda F. Almanya’nyn ba?kenti olan Berlin, trajik siyasi ve kültürel bir tarih mirasyna sahiptir. Özellikle 20 yy.da 1. ve 2. dünya sava?y ve sonrasyndaki so?uk sava? döneminin siyasi çalkantylaryna ve buhranlaryna ?ahit olan bu dönemin acylaryny derinden hisseden bir ?ehirdir Berlin. 1990’da Do?u ve Baty Almanya’nyn birle?mesinden sonra yeni ba?kent Berlin olarak belirlenmi? ve Berlin eski ihti?amly günlerine geri dönmü?tür.
1,5 milyona yakla?an nüfusuyla Berlin tam bir metropoldür. Otomobil, uçak, elektro sanayii, sigortacylyk ve yayynevleri hep burada toplanmy?tyr. Tanynmy? üniversitesi ve çe?itli yüksekokullary, alty milyon ciltlik kitabyyla Avrupa’nyn en büyük kütüphanesi olan Bavyera Devlet Kütüphanesi ile önemli bir bilim ve ara?tyrma merkezidir.
Berlin ky?yn, genellikle so?uk ve karly (ortalama sycaklyk -1 derece), yazlary ise ylyk ve sycak (ortalama 21 derece bir iklime sahiptir.). Berlin’in en güzel zamany günlerin uzun, gecelerin ylyk geçti?i yaz mevsimidir.
Berlin kozmopolit yapysy ola?anüstü kültür zenginli?i ile bir dünya kültür metropolüdür. Kent, Prusya kültür mirasy olan Müzeler Adasy, Kültür forumu, üç opera, bir filarmoni, birçok tiyatro ve konser salonlary, kütüphaneleri ile sahip oldu?u kültür kimli?ini fazlasyyla hak etmektedir.
Berlin Almanya’nyn nüfus yo?unlu?u açysyndan en kalabalyk ?ehirlerinden biridir. ?ehirde üç üniversite, dört sanat yüksekokulu, Avrupa Ekonomi Yüksekokulu, dokuz yüksekokul ve 250’ye yakyn üniversite dy?y ara?tyrma kurulu?u bulunmaktadyr. Berlin’de bulunan ünlü Humbolt Üniversitesi tarihin derinliklerinden gelen bir e?itim abidesidir. Üniversite dünyanyn pek çok ünlü isminin e?itim yapty?y ya da ders verdi?i bir bilim merkezidir. Karl Marx, Lenin, Albert Ainstain, Hegel bunlardan birkaçydyr.
Berlin dünyanyn en gizemli ?ehirlerinden birisidir. Tarihinde pek çok güzellikleri ve çirkinliklere ?ahit olmu? bu ?ehir uzun yyllar boyunca bir duvarla iki parçaya bölünmü?tür.
?ehir içi ula?ym:Berlin, modern toplu ta?yma sistemi a?yyla Avrupa’nyn sayyly kentleri arasyndadyr. U-Bahn (metro), S-Bahn (hyzly banliyö treni), otobüs ve sadece do?u kesiminde i?leyen tramvaylardan olu?an toplu ta?yma sistemi sayesinde, kentin en uç noktasyna kadar rahat ve güvenli bir ?ekilde ula?abilirsiniz. Biletler tüm araçlarda geçerli olup U-bahn ve S-bahn istasyonlaryndaki makinelerden satyn alynabilmektedir.
Festivaller :Her yyl 14 Temmuz’da düzenlenen Love Parade (A?k Karnavaly), Almanya’nyn ve Avrupa’nyn çe?itli yerlerinden gelen yakla?yk bir milyon ki?iyi sokaklara dökmektedir. Çylgyn bir e?lence ?eklinde geçen bu günde ses duvary a?ylmaktadyr.
Avrupa ve dünyanyn sayyly film festivalleri arasynda gösterilen Berlin Film Festivali her yyl ?ubat ortasynda düzenlenmekte ve Berlin sinema salonlarynda yakla?yk yedi yüz elli film festival boyunca gösterime sunulmaktadyr.
Weihnachtsmarkte (Noel Pazary) 2 Aralyk’ta ba?layyp Noel’in hemen öncesine kadar sürüyor. Bu dönemde, Berlin’de 80 yakyn Pazar kurulmakta ve bu pazarlarda kurabiyeler, süs e?yalary, sycak ?arap, hediyelik e?yalar ve daha bir çok ürün saty?a sunulmaktadyr.
Görülmeye de?er yerler :Berlin di?er büyük Alman ?ehirlerinin aksine, çok planly bir yapyla?maya sahiptir. Bulvarlar düzgün ve yön bulmayy kolayla?tyran bir yapydadyr Berlin 23 bölgeye ayrylmy?tyr. Kreuzberg Türklerin, ö?rencilerin ve sanatçylaryn bir arada ya?ady?y çok canly ve hareketli bir bölgedir. Bu yönüyle Ystanbul Beyo?lu’nu andyryr.
Tarihi Mitte bölgesi de, önceleri bir Yahudi mahallesiyken sonradan restore edilen ve çok renklenen Scheunenviertel mahallesi sayesinde, mutlaka görülmesi gereken popüler bir yerdir.
Kentin en güzel mahallelerinden biri olan Prenzlauer Berg, 1989’da Do?u Almanya’daki muhalefetin merkeziyken, bugün restoranlary için tercih ediliyor.
Biraz kent ya?amyndan uzakla?mak isteyenler, büyük ye?il alanlaryyla Tiergarten’y ve kentin güneybatysyndaki park ve orman alanlaryyla göl kyyylaryny tercih edebilir.
Yeni parlamento binasy olan Reichstag’dan ba?layyp Bradenburg Kapysy’ndan geçtikten sonra, Unter den Linden bulvaryny takip ederek Alexanderplatz’daki Televizyon Kulesi’ne kadar uzanyldy?y takdirde Berlin’in tarihi ile içi içe ya?ayabilirsiniz. Reichstag Almanya’ya Hitler dönemine kadar parlamento binasy olarak hizmet vermi? ancak bölünmeden sonra uzun yyllar anylaryyla ba? ba?a kalmy? ancak birle?me sonrasy Berlin Ba?kent ilan edildi?inde yeniden eski ünvanyna kavu?mu?tur. Ayny bulvar üzerinde bulunan görkemli Rus Büyükelçili?i so?uk sava? döneminde Do?u Almanya’nyn kaderinde büyük rol oynamy?tyr. Bulvarda ilerlemeyi sürdürdü?ünüz takdirde tarihi Humbolt Üniversite meydanyna ula?yrsynyz. Bu meydan Hitler Almanya’synyn en karanlyk günlerinden birisi olan ve 200,000 civarynda bilimsel kitabyn yakyldy?y meydandyr.
Bulvarda ilerlemenize devam edip nehir geçti?inizde Do?u Almanya’nyn ba?kenti Berlin’in yönetim merkezine ve müzeler diyaryna ula?yrsynyz. Bu bölgede özellikle Pergamon müzesi ziyaret edilmelidir.
Breitscheidplatz ve Ku’damm Caddesi
Breitscheidplatz, kay kay üstatlarynyn ve sokak müzisyenlerinin bulu?ma noktasy olan bir meydan. Bu meydandaki Kaiser Wilhelm Kilise Anyty (Kaiser -Wilhelm-Gedachtniskirche), genellikle Baty Berlin ziyaretlerinin ilk duraklaryndan biri. Meydandan batyya do?ru uzanan Kurfürstendamm , Bismarck tarafyndan Paris’in Champs-Elysees’si ile yary?mak üzere yapylmy? bir bulvardyr. Caddeye açylan ara sokaklardaki binalaryn cepheleri ve merdivenleri görülmeye de?erdir. Kentteki en iyi korunmu? kyr evlerini baryndyran Fasanenstrasse ve önemli tarihi binalary ile Bleibtreustrasse, özellikle görülmesi gereken yerlerdir. 53 tasarym ma?azasyna ev sahipli?i yapan Stilwerk adly pasaj ise, Kantstrasse ve Uhlandstrasse caddelerinin kesi?ti?i noktada bulunmaktadyr..
Gedenkstatte “Berliner Mauer" (Berlin Duvary Anyty)
Baty Berlin’deki Wedding mahallesinin synyrynda, Ackerstrasse ile Bernauer Strasse’nin kesi?ti?i kö?ede, Berlin Duvary Anyty bulunur. Duvaryn 70 metrelik bir bölümü, çelik duvarlarla desteklenerek koruma altyna alynmy?tyr.
Pergamonmuseum
Museumsinsel’deki (müze adasy) çok sayyda müzeden biri. Alman arkeologlar tarafyndan Bergama’dan alynan Zeus Altary ile Babil’den getirilen Isthar Kapysy, burada yeniden in?a edilmi?tir. Antik ?ehirlerden getirilip, aslyna uygun olarak burada yeniden yapylmy? sokaklarda ve meydanlarda dola?abilirsiniz.
Bauhaus Ar?ivi
1919 – 1933 yyllary arasynda Almanya’da, mimari tasarym konusunda e?itim vermi?, uygulamaly bir sanat okulu olan Bauhaus’un tarihçesini burada ö?renebilirsiniz. Bauhaus ekolü, teknolojiyi, zanaaty ve sanaty bir araya getirerek fonksiyonel bir mimari yaratmayy amaçlyyordu. Kandinsky ve Klee’ye ait grafik çaly?malary ile, ilginç reklam çaly?malaryndan örnekler de görülebilir.
Berlin Hakkynda Detayly bilgi için:
http://www.berlin-info.de/
http://www.berlin-airport.de/
http://www.studyberlin.de/
Berlin’deki dil okullary
DYD
http://www.did.de/
CDC
http://www.cdc.de/
Frielander Schule
http://www.friedlaender.de/
Goethe Ynstitut
http://www.goethe.de/berlin/

1. BADEN-WÜRTTEMBERG
Baden-Württemberg, Almanya’nyn en cazip do?al güzelliklerine sahiptir. Kara orman (Schwarzwald) Almanya’nyn en sevilen dinlence yerlerindendir. Konstanz gölü, Ren ve Tuna, Neckar ve Tauber nehirlerinin ye?il vadileri ile en çok turist çeken eyaletlerden biridir. Baden-Württemberg ayny zamanda önemli bir ekonomi bölgesidir. Daimler-Benz, Bosch ve Porche gibi dünya çapyndaki firmalaryn merkezi buradadyr.
Eyaletin önemli ?ehirleri ba?ta ba?kent Stutgart olmak üzere Karslruhe, Ulm, Haidelberg, Mannheim ve Freiburg’dur.
Bili?im ve e?itimin çok geli?ti?i Baden-Württemberg’te ba?ta Almanya’nyn en eski üniversitesi olan Haidelberg Üniversitesi olmak üzere 9 üniversite ve 39 meslek yüksekokulu bulunmaktadyr.
Daha detayly bilgi için :

Freiburg http://www.freiburg.de/
Mannheim http://www.mannheim.de/
Heidelberg http://www.heidelberg.de/
Ulm http://www.ulm.de/
Stuttgart http://www.stuttgart.de

Eyalette Bulunan Dil Okullary :
Freiburg
Internatyonal House
http://www.international-house-freiburg.de/german_courses.htm

Goethe Institut
http://www.goethe.de/freiburg/

Mannheim
Goethe Institut
http://www.goethe.de/mannheim/

Heidelberg
Collegium Platinum
http://www.cp-languages.de/

Stuttgart
International Bund Sprachinsutut Stuttgart
http://www.internationaler-bund.de/

Sprachenkolleg Stuttgart
http://www.deutschkurs-stuttgart.de/

 

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
SİTEDE ARA
Son Yorumlar
  • yunuskaytan Goethe dökümanlarına ve youtube DW kanalını izleyebilirsin. ...
  • yunuskaytan Hasibe düzeltiyorum, ama yine de izlemek için HD olarak bu a...
  • Hasibe Video açılmıyor...
  • dfgrgsg biz böyle öğrenmedik...
  • yunuskaytan Merhaba sürekli pratik yaparak, partner bulman lazım yani Ta...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x