05

Tem'18

Almanyanın Siyasi ve Hukuki Yapısı

0 Yorum Yok | yunuskaytan
 

Demokratik, sosyal ve hukuk devleti olan Almanya, federal bir cumhuriyettir ve eyalet sistemiyle yönetilmektedir. Toplam 16 eyalet vardır ve eyaletler kendi yönetim mekanizmalarına sahiptir.

Ama siyasi yapı olarak her eyalet, Almanya genelinde geçerli kanunları uygulamakta ve kendi içlerinden seçtikleri milletvekillerini Berlin’deki Parlamentoya göndermektedir. Anayasa ve kanunlar ortak olmakla birlikte her eyaletin kendine ait uygulamaları için farklı mevzuatı da bulunabilmektedir. Hitler döneminden sonra oluşturu-lan anayasayla, temel haklar, kişilik hakları ve insan haysiyeti, insan hakları, özgürlükler ve sosyal güvenlik garanti altına alınmış-tır. Alman siyasi sisteminin en üst kademesinde Cumhurbaşkanı bulunur. Parlamentonun çoğunluk oyuyla ve 5 yıl için seçilen cum-hurbaşkanının milletvekili olmamasına dikkat edilir. Şu ana kadar cumhurbaşkanlığı yapmış kişiler şunlardır:

Alman Federal Cumhurbaşkanları
 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap

İkinci Yabancı Dil - Yorumlar

  Subscribe  
Bildir
aa