05

Tem'18

Almanya Cografi Bilgiler

0 Yorum Yok | yunuskaytan
 
Almanyanın pek çok güçlü yanı var: ürünlerinin kalitesi ve “made in Germany” markası dünyaca tanınıyor. Ancak avantajları bununla kalmıyor, Almanya hareketli bir yaşama, değişken bir doğaya ve açık fikirli insanlara da sahip.

Federal Almanya Cumhuriyeti
Yönetim şekli 1949’dan beri demokratik, parlamenter federal devlet
Başkent Berlin, 3,4 milyon nüfus
Bayrak Siyah, kırmızı, sarı renkli üç yatay şerit
Devlet arması Stilize kartal
Milli marş Sözleri August Heinrich Hoffmann von Fallersleben’ın “Almanların Şarkısı” şiirinin üçüncü kıtasından oluşuyor.
Beste: Joseph Haydn’ın “Kayzer Marşı”
Milli Bayram 3 Ekim; Alman Birliği Günü
Parlamento Federal Meclis (Bundestag); 16. yasama yılında 614 milletvekili
Saat kuşağı Orta Avrupa MEZ/MESZ
Para birimi Almanya, Euro Bölgesi içindedir, 1 Euro = 100 Cent
Telefon kodu +49
Internet kodu .de (en sık kullanılan 10 domain adresinden biri)
Resmi dil Almanca: Almanca, 100 milyon insanın anadilidir. Aynı zamanda Avrupa Birliği içindeki en yaygın anadildir

Coğrafya
Konumu Orta Avrupa
Alanı 357021 kilometrekare
Sınırlar 3757 km
Kıyılar 2389 km
Komşu ülkeler Avrupa’nın tam kalbinde yer alan Almanya dokuz komşu devletle kara sınırına sahiptir: Bu ülkeler Fransa, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg’tur
En yüksek zirvesi Zugspitze, 2963 m
En uzun nehirleri Ren 865 km, Elbe 700 km, Tuna 686 km
En büyük şehirleri Berlin (nüfusu 3,4 milyon), Hamburg (1,7 mil.), Münih (1,2 mil.), Köln (1,0 mil.), Frankfurt am Main (655000)
Topografya Almanya coğrafyasını, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’nden güneyde Alplere kadar sırayla; Kuzey Alman Ovası, Orta Almanya Sıradağları, Güney Almanya Platosu, Güney Almanya Ön Alpleri ve Bavyera Alpleri şekillendirir
İklim Almanya coğrafi konum itibariyle ılıman okyanus ve karasal iklim kuşağında yer alır, hava değişimleriyle sık karşılaşılır, Batı hakim rüzgar yönüdür

Nüfus yapısı
Nüfus Almanya, 82,5 milyon nüfusuyla AB’nin en büyük nüfusuna sahiptir (nüfusun 42,2 milyonunu kadınlar oluşturur). Almanya’da yaklaşık 7,3 milyon yabancı uyruklu yaşamaktadır (toplam nüfusun yüzde 8,8’i), Türk nüfusu ise 1,8 milyondur
Nüfus yoğunluğu Kilometrekareye düşen 231 kişiyle Almanya, Avrupa’nın en yoğun yerleşime sahip ülkeleri arasında yer alır
Doğum oranı Kadın başına ortalama 1,4 çocuk
Nüfus artışı %0,0
Yaş dağılımı 15 yaş altı %14, 65 yaş üstü %19
İnsan ömrü Beklenen ortalama ömür erkeklerde 76 yaş, kadınlarda 81 yaşla (2003 doğumlular için) Almanya OECD ortalamasının üzerindedir
Şehirleşme Nüfusun %88’i şehirlerde ya da banliyölerde yaşamaktadır.
Almanya’da nüfusu 100000’i aşan 90 büyük şehir vardır
Dinler Yaklaşık 53 milyon kişi kendini Hıristiyan (26 mil. Katolik, 26 mil. Protestan, 900000 Ortodoks), 3,3 mil. kişi Müslüman, 230000 kişi Budist, 100000 kişi Musevi, 90000 kişi Hinduist olarak tanımlıyor.
Anayasa herkesin düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünü güvenceye almaktadır. Bir devlet kilisesi bulunmamaktadır
Göç 2005 yılında çıkan Göçmen Yasası, bugünkü göçmenlik rejimini düzenlemektedir

Siyasi sistem
Yasama Yasama organı olan Federal Meclis’in (Bundestag) yanısıra eyaletlerin temsilcilerinden oluşan Federal Konsey (Bundesrat) yasama sürecinde eyaletlerin çıkarlarını gözetir
Devlet yapısı Almanya, her birinin kendi anayasası, parlamentosu ve hükümeti bulunan 16 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Devlet erki federatif makamlarda toplanır. Eyaletler de federal düzeyde Federal Konsey aracılığıyla temsil edilirler ve federal yasama sürecinde yer alırlar
Seçme seçilme hakkı 18 yaşını dolduranların genel, eşit ve gizli oyla seçme hakkı vardır (bazı yerel seçimlerde 16 yaş yeterlidir),
Federal Meclis seçimleri 4 yılda bir yapılır
Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Horst Köhler (CDU) 2004’ten beri Şansölye Dr. Angela Merkel (CDU) 2005’ten beri
Siyasi parti rejimi Almanya’daki siyasal rejim çok partililiğe dayanan, bu partilerin anayasal haklar çerçevesinde şekillendiği, partilerin devlet bütçesinden desteklendiği ve parti kapatmanın ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla yapılabildiği bir yapıdadır. Federal Meclis’te Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Hıristiyan Demokrat temsil edilen partiler Birlik (CDU), Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), Birlik 90/Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP), Sol Parti.PDS (Sol) Hukuk sistemi Almanya sosyal bir hukuk devletidir. Siyasi yapılanmada kuvvetler ayrılığı ve yürütmenin yargıya karşı sorumluluğu ilkeleri geçerlidir. Tüm devlet organları anayasal düzen içerisinde yetki, görev ve sorumluluk alırlar.
Anayasa (“Temel Yasa”) her vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini ve insan haklarını güvenceye alır. Federal Anayasa Mahkemesi, anayasaya uyulmasını güvenceye alır. Anayasa Mahkemesi’nin kararları diğer tüm devlet organları için bağlayıcıdır


Dünyada Almanya
Uluslararası Almanya, Avrupa ve Transatlantik aksındaki dost ülkelerle işbirliği beraberlik içinde, tüm dünyada demokrasi, özgürlük ve insan haklarının yayılması için çaba göstermektedir. Avrupa’daki ve
uluslararası düzeydeki en önemli organizasyonlara Almanya da üyedir
Avrupa Birliği Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’nin (AB) kurucu üyelerinden biridir. 2007 yılının ilk yarısında AB’nin temel yürütme organlarından olan Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Almanya yürütecek
Birleşmiş Milletler Almanya, 1973 yılından beri Birleşmiş Milletler’in (BM) tam üyesidir. BM’in öngörülen bütçesinin yaklaşık yüzde 10’unu karşılayan Almanya, bu meblağla kuruma katkı payı veren üçüncü büyük ülkedir. Ayrıca Almanya, BM kurumlarının yerleşik olduğu ülkelerden de biridir: 1996 yılından beri Bonn “Birleşmiş Milletler Şehri” unvanını taşımakta ve BM’nin 12 kurumuna ev sahipliği yapmaktadır
Diğer organizasyon Almanya, savunma paktı Nato’nun (1955’ten beri), ve işbirlikleri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT), Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun üyesidir. Dışişleri Bakanlığı Almanya Dışişleri Bakanlığı, Berlin’deki merkezine bağlı olarak dünyaya yayılmış 226 yurtdışı temsilciğiyle Almanya’yı yurtdışında temsil etmektedir.
Günümüzde Almanya 191 ülkeyle diplomatik ilişki içerisindedir.
Yurtdışı operasyonlar Federal Alman Ordusu, BM yönetimindeki, Nato çerçevesindeki ve AB tarafından yürütülen sekiz barış koruma ve insani operasyonda yer almaktadır. Almanya krizlerin önceden engellenmesi ve çatışmaların ortadan kaldırılması amacıyla yapılan uluslararası operasyonlara en çok birlik gönderen ülkelerden biridir

Ekonomi
Ekonomik performans Almanya, Avrupa’nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük ekonomisidir. Avrupa Birliği içerisinde en yüksek gayri safi milli hasılaya ve en büyük nüfusa sahip olan Almanya, Avrupa’nın enönemli pazarı konumundadır.
Gayri safi yurtiçi hasıla 2216 milyar Euro (2004), kişi başına düşen milli gelirse 26856 Euro’dur
İhracat Almanya, dünya ihracat şampiyonudur. Mal ihracatı 733,5 milyar Euro seviyesindedir (2004). En önemli dış ticaret ortakları: Fransa (%10,3), ABD (%8,8), Büyük Britanya (%8,3), İtalya (%7,1) Ekonomik yapı Alman ekonomisi, uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük grupların yanında orta ölçekli işletmelere de dayanmaktadır.
Çalışan nüfusun %70’i bu işletmelerde istihdam edilmektedir
Önemli sektörler Otomotiv, makine sanayi, elektroteknik, kimya, çevre teknolojileri, ince mekanik, optik, tıp, biyoloji ve gen teknolojileri, nanoteknoloji, uzay ve havacılık, lojistik
Yatırım ülkesi Almanya, yabancı yatırımcılar için çekici bir yatırım ülkesidir.
Dünyanın en büyük 500 firması Almanya’da da faaliyet gösterirken toplam 22000 yabancı firma 2,7 milyon çalışan istihdam etmektedirler. Doğrudan yabancı yatırımlar 544,6 milyar Dolar seviyesine gelmiştir (2003 yılı verileri)
Altyapı Almanya, son derece gelişmiş ve dinamik bir altyapıya sahiptir.
Demiryolu ağı 36000 kilometreye, karayolları da 230000 kilometreye ulaşmıştır. Ülkenin telefon ve iletişim ağı dünyanın en modernidir
Fuarlar Dünyanın en önemli fuarlarının yaklaşık 3’te biri Almanya’da düzenlenmektedir (yaklaşık 140 uluslararası fuar)

Araştırma ve geliştirme
Patent başvuruları Almanya, patent başvurularından Avrupa ülkeleri arasında birincidir. 157000 patent başvurusuyla Japonya ve ABD’yle beraber dünyanın yenilikçi teknolojilerde lider üç ülkesinden biridir İleri teknoloji Max Planck Enstitülerine bağlı araştırmacılar 1948’den bugüne araştırma kurumları kadar 16 kez Nobel ödülüne layık görülmüşlerdir. Ayrıca uygulamalı araştırma konusunda Fraunhofer ve 15 uluslararası önemde büyük araştırma kurumuyla Helmholtz Enstitüleri topluluğu da dünyaca tanınan bilim kuruluşları arasında yerlerini almışlardır

Kitle iletişimi
Düşünce özgürlüğü Anayasa basın ve ifade özgürlüklerini güvence altına almaktadır
Basın Toplam tirajları 23 milyonu bulan 350 günlük gazete halkın %75’ine ulaşmaktadır. Bazı ulusal büyük gazeteler şunlardır: Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt. “Bild” gazetesi ise 3,8 milyonluk tirajıyla Avrupa’nın en yüksek tirajlı gazetesidir.
Alman Haber Ajansı “dpa” dünyanın dördüncü büyük haber servisidir
Dergiler Der Spiegel, Stern, Focus Almanya’nın çok satan haber dergileridir
İnternet Şirketlerin %95’i, konutlarınsa %47’si internet bağlantısına sahiptir
Radyo, televizyon Devlet ve özel sektör bir aradadır: Yasayla kurulmuş (vergilerle finanse eden) devlet radyo ve televizyon kanallarının (ARD, ZDF) yanı sıra (reklam gelirleriyle finanse edilen) özel kanallar bulunmaktadır. ZDF Avrupa’nın en büyük kanalıdır. Almanya’nınyurtdışı yayın kurumu Deutsche Welle’dir (bu kuruma bağlı kuruluşlar DW-TV, DW-Radyo, DW-world.de ve DW Akademisi)

Sosyal devlet sistemi
Sosyal güvenlik Almanya’da, çalışanların ve işverenlerin prim yükünü paylaştıkları yaygın bir sosyal güvenlik ağı vardır (emeklilik, sağlık, bakım ve işsizlik sigortaları)
Sağlık Almanya’da yaşayan hemen herkes bir sağlık sigortasının koruması altındadır (%88 devlet sigortası, %12 özel sigorta kapsamında). Almanya, toplam harcamaların %11,1’ini sağlık giderleri harcamasıyla (GSYİH’ya göre) OECD ortalaması olan %8,6’nın üzerindedir

Yüksek öğretim
Yüksek öğretim Almanya’da 102’si üniversite, 167’si yüksek okul olmak üzere toplam 372 yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır. Yaklaşık 2 milyon yüksek öğretim öğrencisinin 937000’i kadındır (%48). Almanya’da yüksek öğretim halen büyük oranda parasızdır. 2007’de bazı eyaletlerde devreye girecek sömestr başına yaklaşık 500 Euro’luk harç ise göreceli olarak düşüktür
Yabancı Alman yüksek öğretim kurumlarında 246 000 yabancı öğrenci öğrenciler öğrenim görmektedir. Böylelikle Almanya, ABD ve Büyük Britanya’dan sonra yurtdışında eğitim görenlerin en çok tercih
ettiği ülkelerdendir
Mezuniyet dereceleri Bakelorya, yüksek lisans, mesleki yeterlilik sınavı, doktora

Kültür
Gelenek Goethe, Schiller, Bach, Beethoven, Kant ve Hegel gibi Alman yazar, besteci ve filozofları kültür tarihini şekillendirmiş ve dünyaca saygı görmektedirler
Kültürel federalizm Almanya’nın federal yapısı ve eyaletlerin kültür alanında özerk olmaları, kültürel organizasyonların tüm ülkeye yayılması, etkinliklerin çeşitliliğini ve canlı bir kültür yaşamının gelişmesini sağlamıştır. Özellikle Berlin’in üç opera binası, 170 müze, 50’den fazla tiyatro canlı ve çekici sanat ortamıyla yabancı sanatçılar için de pek çok çekici yönü bulunmaktadır
Kültür kurumları 6000 müze (600’ü sanat müzesi), 400 tiyatro, 100’den fazla müzik tiyatrosu ve opera, 140 profesyonel orkestra ve 14000 kütüphane
Festivaller Bayreuth Richard Wagner Festivali, Leipzig Bach Festivali, Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale), Berlin Tiyatro Buluşması, Rock am Ring
Kitaplar Yılda 80000 yeni çıkan ya da yeni baskısı yayınlanan kitap UNESCO Dünya Mirası Almanya’da 31 kültür ve doğa anıtı UNESCO Dünya Mirası koruması altındadır

 

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap