02

Tem'18

Almanca Trennbare Verben (Ayrılan Fiiller)

0 Yorum Yok | yunuskaytan

ALMANCA TRENNBARE VERBEN – ALMANCA AYRILAN FİİLLER

MITKOMMEN: Birlikte gelmek
ich komme mit:bende geliyorum(seninle)
❗ Kommst du mit?sende geliyormusun?(benimle/bizimle)
ABSCHREIBEN:biryerden yazmak,kopyalamak
❗ ich schreibe den text ab:texti yaziyorum(biryerden bakarak)
ABFAHREN:hareket etmek
❗ Wann fährt der Zug ab? tren ne zaman hareket ediyor?
HINGEHEN:oraya gitmek
❗ es gibt ein Party.Wir gehen hin:party var.biz oraya gidiyoruz
HERSCHAUEN:buraya bakmak
❗ Ist das mein Buch?Schau mal her:bu benim kitabimmi?Buraya baksana
MITNEHMEN: yanina almak
❗ Nimm dein Regenschirm mit:semsiyenide al(yanina)
ANKOMMEN:varmak
❗ Wann kommt der Zug an?Tren ne zaman variyor?
LOSGEHEN:gitmek,ortadan kaybolmak
❗ Wir gehen los!Hadi gidiyoruz!
HERKOMMEN:buraya gelmek
❗ Komm sofort her! Cabuk buraya gel!
ANRUFEN:telefonla aramak
❗ ich rufe meine Tante an:Teyzemi ariyorum
❗ Ruf mich an:Beni ara
ANFANGEN:baslamak
❗ Wann fängt der Unterricht an?:ders ne zaman basliyor?
AUFGEBEN:pes etmek
❗ ich gebe auf:pes ediyorum
AUFHÖREN:dinmek ,bitmek
❗ Das Regen hört auf:yagmur dindi
❗ hör auf! yeter,bitir
AUSSTEIGEN:birseyden inmek
❗ Ich steige hier aus:burada iniyorum
EINSTEIGEN:binmek
❗ Ich steige hier ein:burada biniyorum
REINKOMMEN:iceri girmek
❗ Kommen Sie bitte rein!:iceri gelin lütfen
RAUSWERFEN:disari atmak
❗ Ich werfe die schüler raus:ögrencileri disari atiyorum
VORSCHLAGEN:önermek
❗ Was schlägst du vor?:ne öneriyorsun?
ZUHÖREN:dinlemek
❗ Hören Sie mir zu!Beni dinleyiniz!
WEGLAUFEN:bir yerden bir yere uzaklasmak
❗ Laufen Sie nicht zu weit weg:Cok uzaga gitmeyin/uzaklasmayin
AUFWACHEN:uyanmak
❗ ich wache um 6 Uhr auf:ben saat 6 da uyaniyorum
AUFSTEHEN:kalkmak
❗ ich stehe um 7 Uhr auf:saat 7de uyaniyorum

Not: Başında EMP-ER-VER-BE-GE-MISS-ZER-ENT olan fiiller ayrılmaz.

RİSALE-İ NUR’DAN VECİZELER

Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

En bahtiyar odur ki : Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya fedâ etmesin.

Hâlık-ı Rahmân’ın ibâdından istediği en mühim iş, şükürdür.

Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. insanın i’tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.

NAMAZIN EHEMMİYETİ NEDİR? TIKLA ÖĞRENİNSANIN EN BÜYÜK DAVASI NEDİR? TIKLA ÖĞRENLİSEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER ALLAH’I BİZE NASIL TANITTIRIYOR? TIKLA ÖĞREN

Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.
.
.
.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap