02

Tem'18

Almanca Konsekutıver Nebensatz, Almanca Sonucu Belirten Yan Cümleler

0 Yorum Yok | yunuskaytan

ALMANCA YAN CÜMLELER
ALMANCA SONUCU BELİRTEN YAN CÜMLELER

Konsekutive Nebensätze:                           (Sonucu belirten yan cümleler)

a. Temel cümlede sıfat (zarf) önünde:

  so/dermaßen / derartig ….., dass

 

Ich war so dermaßen / derartig müde, dass ich sofort ins Bett ging.
(O kadar yorgundum ki, hemen yatmaya gittim.)Die Prüfung war so dermaßen / derartig schwer, dass ich keine
 Frage beantworten konnte.
(Sınav o kadar zordu ki, hiç bir soruyu yanıtlayamadım.)

b. İsmin önünde ise:solch- / derartig- ….., dass

Ich hatte einen solchen / derartigen Durst, dass ich das
  schmutzige Wasser trank.
(O kadar susamıştım ki, kirli suyu içtim.)

Ich habe solchen Hunger, dass ich 5 Hamburger essen kann.
(O kadar açım ki, 5 hamburgeri yiyebilirim.)

In der Klasse ist derartiger Lärm, dass man nichts versteht.
(Sınıfta öyle gürültü var ki, hiç bir şey anlaşılmıyor.)

solch ein Lärm, ein solcher Lärm
solch eine Krise, eine solche Krise
solch ein Wunder, ein solches Wunder

c. İkisi ayrı ayrı cümlelerde durur:….. so, dass

Schreib so deutlich, dass ich lesen kann.
(Öyle anlaşılır yaz ki, okuyabileyim.)

Kommen Sie bitte so pünktlich, dass ich nicht viel warte!
(Lütfen öyle vaktinde geliniz ki, beklemeyeyim!)

Fahr so, dass du genau um 19 ankommst.
(Öyle git ki, tam 19’da varasın.)

d. Yan cümlenin başında durur. O zaman „so dass“ tüm cümleyle ilgilidir.….., so dass

 

Er hat ganze Arbeit getan, so dass ich nichts zu tun habe.
(O, tüm işleri yaptı, öyle ki bana yapacak hiç bir şey kalmadı.)

Der Bus hatte eine Panne, so dass ich erst morgen in Ankara ankam.
(Otobüs öyle bir arıza yaptı ki, ancak sabahleyin Ankara’ya vardım.)

Es regnete plötzlich, so dass wir alle nass wurden.
(Aniden öyle yağmur yağdı ki, hepimiz ıslandık.)                                           Mikail
                                       Deutschlehrer

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap