Almanca Emir Cümlesi / Imperativsätze

yunuskaytan
Temmuz 5, 2018

Almancada emir vermek üc sekilde yapilir, Singular (Tekil) tek kisiye emir veriliyorsa, Plurar (Cogul) birden fazla kisiye emir veriliyorsa, Höflichkeitform (Resmi) Nezaket gerektiren durumlarda.

..

S.Z.

Nehmen / Almak

Lesen / Okumak

Kochen/Pisirmek

ich

du

er/sie/es

Ihr

wir

Sie

nehme

nihmst

nimmt

nimmt

nehmen

nehmen

lese

liest

liest

liest

lesen

lesen

Koche

Kochst

Kocht

Kocht

Kochen

Kochen


Imperativ


Singular

Plurar

Höflichkeitform

Komm  / Gel

Kommt / Gelin

Kommen Sie / Gemirmisiniz

Geh / Git

Geht / Gidin

Gehen Sie / Gidermisiniz

Arbeite / Calis

Arbeitet / Calisin

Arbeiten Sie / Calisirmisiniz

Nimm / Al

Nehmt / Aliniz

Nehmen Sie / Alirmisiniz

Lies / Oku

Liehst / Okuyun

Lesen Sie / Okurmusunuz

Koch / Pisir

Kocht / Pisirin

Kochen Sie / Pisirirmisiniz

Schreib / Yaz

Schreibt / Yaziniz

Schreiben Sie / Yazarmisiniz


Türkçe’de bir eylemin (oluşun) yerine getirilmesi için karşımızdaki kişiye; “yap!, git!, Söyle!” şeklinde emir verir ya da ikazda bulunuruz. Bu durumda fiillerin emir kipi haline geçirilmesinde –mek. –mak, ekleri kaldırılır.


gelmek – gel!

yapmak – yap!

söylemek – söyle!

öğrenmek – öğren!    

 

Almanca’da ise bir fiilin emir kipi teşkil edilirken. emir kipi yapılacak olan fiilin mastar halinin sonunda bulunan (-n) harfi kalkar.


kommen -gelmek

komme ! –gel !

 

machen -yapmak

mache ! –yap !

 

sagen – söylemek

sage ! – söyle !

 

Gündelik konuşmalarda bu durum dışında, fiillerin “en takısı kaldırılarak da emir kipi yapılmaktadır.


Komm ! – gel!

Geh ! – git!

 

Sen şahıs zamiri ile şimdiki zaman çekimi yapılırken (-i) halinde  değişen fillerin emir sıraları da bu değişen (i) inceltme hali ile yapılır.

 

nehmen – almak

du nimmst – sen alıyorsun

nimm ! – al!

 

geben– vermek

du gibst – sen veriyorsun

gib! – ver!

 

sehen – görmek

du siehst – sen görüyorsun

sieh! – gör!


* Singularda konusmalarda cümle sonuna gelen e düser Plural da kelime sonuna t eklenir. Höfenlichkeit ta kelime aynen kalir sonuna Sie nezaket eki eklenir.


– Gehe – Geh

– Komme – Komm

– Arbeite – Arbeit

– Lerne – Lern


Cümle Kurulumu, Örnek Cümleler

 


– Schreib einen Brief / Bir mektup yaz.(Singular)

– Schreibt einen Brief / Bir mektup yazin.(Plural)

– Schreiben Sie einen Brief / Bir mektup yazarmisiniz. ( Höflichkeit)


– Komm morgen um 8 Uhr. / Yarin saat 8 de gel. (Singular)

– Kommt morgen um 8 Uhr. / Yarin saat 8 de gelin (Plural)

– Kommen Sie morgen um 8 Uhr. / Yarin saat 8 de gelirmisiniz. ( Höflichkeit)


doch eki ile ;


– Komm heute / bugün gel.(Singular)

– Komm doch heute / bugün gelsene.(Singular)

– Kommt doch heute / bugün gelsenize.(Plural)

– Kommen Sie doch heute / bugün gelirmisiniz..( Höflichkeit)


– Lauf schnell / Hizli yürü.(Singular)

– Lauf doch schnell / Hizli yürüsene.(Singular)


– iss doch einen Kuchen / Bir kek yesene.(Singular)

– Ess doch einen Kuchen / Bir kek yesenize.(Plural)

– Esen Sie einen Kuchen / Bir kek yermisiniz. .( Höflichkeit)


Olumsuz cümle kurulumlarinda nicht ve kein olumsuzluk eki cümleye dahil edilir.


– Spiel Fussball. / Futbol oyna.(Singular)

– Spielt Fussball. / Futbol oynayin.(Plural)

– Spielen Sie Fussball. / Futbol oynayiniz.( Höflichkeit)


Arbeite nicht. / Calisma (Singular)

– Arbeitet nicht ./ Calismayin (Plural)

– Arbeiten Sie nicht. / Calismayiniz. ( Höflichkeit)


– Kauft kein Auto / Bir araba almayin(Plural)

– Kaufen Sie ein Auto / Bir araba aliniz. ( Höflichkeit)

– Kaufen Sie kein Auto / Bir araba almayiniz.( Höflichkeit)

Kauf ein Auto / Bir araba al.(Singular)

– Kauf kein Auto / Bir araba alma.(Singular)


– Kauft ein Auto / Bir araba alin.(Plural)


– Komm am Dienstag um 14 Uhr. / Persembe günü saat 14 de gel.(Singular)

– Kommt am Dienstag um 14 Uhr. / Persembe günü saat 14 de gelin.(Plural)

– Kommen Sie am Dienstag um 14 Uhr. / Persembe günü saat 14 de geliniz.( Höflichkeit)


isim le emir kipleri ;

– Mehmet Geh / Mehmet git.

– Aylin und Mehmet Kommt / Aylin, Mehmet gelin.

– Herr Müller Kommen Sie / Bay Müller Gelirmisiniz.


Almanca’da da Türkcedeki gibi emir cümleleri 3 gruba ayrilir:

a) 2.Tekil sahisa verilen emir ( du/sen )

b) 2.Cogul sahisa verilen emir ( ihr/siz )

c) Resmi sahisa verilen emir ( Sie/siz )

a) Du sahsina verilen emir kipinde fiilin sonundaki -en mastar eki atilir ve fiilin kökü alinarak emir kipi haline getirilir.

schlafen : Uyumak
Schlaf ! Uyu

bleiben : Kalmak
Bleib ! Kal

sagen : Söylemek
Sag ! Söyle

b) Ihr sahsina verilen emirde, ayni simdiki zaman cekiminde oldugu gibi fiilin köküne -t eki gelir.

sprechen : Konusmak
Sprecht ! Konusun

fragen : Sormak
Fragt ! Sorun

warten : Beklemek
Wartet ! Bekleyin

c) Sie sahsina verilen emirde, fiil mastar haliyle kalir. Sadece yanina Sie sahis zamiri eklenir.

laufen : Kosmak
Laufen Sie ! Kosun

hören : Dinlemek
Hören Sie ! Dinleyin

lösen : Cözmek
Lösen Sie ! Cözün

Eger kökü d, t, m, n, ig ile biten fiiller, emir kipine dönüstürülecekse du ve ihr sahislarinda sonlarina – e ve – et takisi alirlar.

Atmen : Nefes almak
Atme ! Nefes al
Atmet ! Nefes alin

bilden : Kurmak,olusturmak
Bilde ein Satz ! Bir cümle kur
Bildet ein Satz ! Bir cümle kurun

antworten : Cevap vermek
Antworte auf meine Frage ! Soruma cevap ver
Antwortet auf meine Frage ! Soruma cevap verin

rechnen : Hesaplamak
Rechne noch einmal ! Birkez daha hesapla
Rechnet noch einmal ! Birkez daha hesaplayin

YARDIMCI FIILLER ( Hilfsverben ) ILE EMIR KIPI YAPILISI

SEIN

Sei vorsichtig ! Dikkatli ol (du )
Seid vorsichtig ! Dikkatli olun ( ihr )
Seien Sie vorsichtig ! Dikkatli olun ( Sie )

HABEN
Hab keine Angst ! Korkma (du )
Habt keine Angst ! Korkmayin ( ihr )
Haben Sie keine Angst ! Korkmayin ( Sie )

WERDEN
werde nicht nevös ! Sinirlenme ( du )
werdet nicht nervös ! Sinirlenmeyin ( ihr )
werden Sie nicht nervös ! Sinirlenmeyin ( Sie )

Not : Emir kipinden sonra daima ünlem isareti konur.
 

Konu ile ilgili Örnek Testler >>

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
SİTEDE ARA
Son Yorumlar
  • yunuskaytan Goethe dökümanlarına ve youtube DW kanalını izleyebilirsin. ...
  • yunuskaytan Hasibe düzeltiyorum, ama yine de izlemek için HD olarak bu a...
  • Hasibe Video açılmıyor...
  • dfgrgsg biz böyle öğrenmedik...
  • yunuskaytan Merhaba sürekli pratik yaparak, partner bulman lazım yani Ta...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x