02

Tem'18

Alman Vatandasligi

0 Yorum Yok | yunuskaytan
 

1. ADIM: DILEKÇE

16 yasini doldurmus her yabanci kendisi dilekçe verebilir ve vatandasliga geçme süresi böylece baslar.
Bir yabanci kendi kararini verdikten sonra, vatandaslik dairesine gidip danisabilir ve özellikle almancasinin yeterli sayilip sayilmayacagini ögrenebilir. Zaten hazirlanmis dilekçe formlari da buradan alinacaktir.
Aile bireyleri de alman vatandasligina geçecekse 16 yasini doldurmus her kisi kendisi dilekçe verir.16 yasindan küçükler için veliler basvuruda bulunur.

DILEKÇEYE EK BELGELER

Verilecek dilekçeye asagidaki belgeler eklenmelidir

Pasaport
Nufüs cüzdani sureti
Kazanç belgesi
Yeterli almanca bilgisini kanitlayan diploma, okul belgesi
(eger varsa)
Fotograf

2. ADIM: ALMANCA TESTI / ANAYASAYA BAGLILIK YEMINI

Dilekçe verildikten, verilen belgelerin tam ve dogru oldugu tespit edildikten sonra, sira anayasaya baglilik belgelerinin imzalanmasi ve yeterli almanca bilindiginin tespitine gelir.
belirtilen yeterli almanca bilindiginin kaniti olabilecek bir diploma ve sertifika yoksa, bir test yapilmasi zorunludur. Eyalet Içisleri Bakanligi Kuzey Ren Vestfalya´da yazili test yapilmamasini istemistir. Vatandaslik dairesindeki memur basvuru sahibi ile örnegin alman vatandasligi, dilekçedeki sorular vb. üzerine kisa bir söylesi yapmaktadir. Bu testin birinci bölümüdür. Ikinci bölümünde basvuru sahibi günlük gazeteden seçilmis kisa bir metni okuyup, anladigini anlatmak zorundadir.
Memur buna göre bir karara varacaktir.Eger yeterli almanca bilinmedigi sonucuna varilirsa o zaman islemi durdurup , veya dilekçeyi geri alip, almanca kursuna katilmak gereklidir.
Eger haksizliga ugradiginiz kanisindaysaniz, danisma bürolarina, avukata veya almanca seviyesini ölçebilecek baska bir daireye ( VHS vb.) basvurmak en dogru adimdir.

3. ADIM: TEMINAT BELGESI

Alman vatandasligina geçmek isteyenlerin yaklasik yüzde 80´i asagidaki yolu izlemek zorundadir.
Dilekçe verildikten ve yeterli almanca tespit edildikten sonra vatandaslik dairesi diger islemleri tamamlar. Genellikle 10-12 haftalik bir süre içerisinde (bazi bölgelerde daha uzun) cevap alinir. Basvuru sahibine bir "Teminat Belgesi" (Einbürgerungszusicherung) verilir. Bu belgenin geçerliligi 2 yil olarak sinirlandirilmis olup bazi hallerde uzatilmasi mümkündür.

Türk vatandasligindan çikisin mümkün olmadigi, maddi zarara yol açacagi veya saglik nedenleriyle çikis islemleri takip edilemeyecegi ispatlandigi hallerde çikis islemi süreci söz konusu olmayacagindan böyle durumlarda dogrudan çifte vatandasligin kabulu ile alman vatandasligina geçilebilir.

4. ADIM: TÜRK VATANDASLIGINDAN ÇIKIS IZIN BELGESI

Bundan sonraki adim, pasaport nüfus cüzdani, fotograflar ve "Teminat Belgesi" nin orijinali ve türkçe tercümesi ile birlikte yetkili Türk konsolosluguna Türk vatandasligindan çikis islemlerinin baslatilmasi için basvuruda bulunmaktir. Türk vatandasligindan çikisla ilgili her basvuru T.C. Bakanlar Kurulunca karara baglandigi için islem süresi 1,5 yila kadar sürebilmektedir.
Bekleme süresi bittikten sonra konsolosluk haber gönderip, Çikis Izin Belgesinin alinabilecegini bildirir.
Konsoloslukça verilen bu belge, Çikis Belgesi olmayip Çikis Izin Belgesidir. (Türk vatandasligindan çikis bu asamada henüz kesinlesmemistir).
Bundan sonra, bu belgenin almanca çevirisiyle birlikte Alman vatandaslik dairesine verilmesi gerekmektedir.

5. ADIM: ALMAN VATANDASLIGI BELGESI

Alman vatandaslik dairesi, çikis izni belgesi ile birlikte, aradan geçen zaman içinde basvuru sahibinin kosullarinda bir degisiklik olup olmadigini degerlendikten sonra, alman vatandasligina geçis islemini sonuçlandirir ve 8-12 hafta içerisinde Alman vatandasligi belgesi´ni
( Einbürgerungsurkunde) basvuru sahibine verir.
Nüfus hüviyeti ve pasaport çikartmak için ancak bu belgeyle basvuruda bulunulur.
Alman vatandasligina geçis kesinlesmesine ragmen islemler henüz bitmemistir.
Vatandaslik dairesi, yeni vatandasindan Türk konsolosluguna gidip, çikis islemlerini bitirmesini ve vatandasliktan çikis belgesi´nin kendilerine gösterilmesini isteyecektir.

6. ADIM: TÜRK VATANDASLIGI ÇIKIS BELGESI / PEMBE KART

Alman vatandasligi belgesi ve çevirisi Türk konsolosluguna verildikten sonra, T.C. vatandasligindan çikis islemi bitirilir ve basvuru sahibine ÇIKIS BELGESI verilir. Ayni zamanda T.C. vatandasligindan izin yoluyla ayrilan kisilere verilen PEMBE KART´i alma zamani gelmistir.
Konsoloslukta bu istek belirtilince yetiskin her kisiye resimli bir PEMBE KART verilmektedir.

Son olarakta çikis belgesinin Alman makamlarina gösterilmesi gerekmektedir. Böylece bütün islemler bitmis olmaktadir.

1. ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ YOLLARI

Yabancı uyruklu göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişleri, birden fazla yasada düzenlenlenmiştir. Yasa, Almanya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kriterler, bir yabancının Alman vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesinde önem kazanır. Bu bölümde hem isçi göçü yoluyla Almanya’ya yerlemiş "yabancıların" ve onların yararlanabilecekleri, Yabancılar Yasasının "Kolaylaştırılmış Vatandaşlık"bölümündeki (Madde 85-91) düzenlemeler, hem de Vatandaşlık Yasasının 8. maddesinde işlenen takdir yoluyla vatandaşlığa geçiş koşulları açıklanmaktadır.

 

2. ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇMEK NEDEN ZOR ?

Uzun yıllardır Almanya’da yaşayan her göçmen, ayırımcı ve dışlayıcı "yabancı" statüsünden kurtularak, eşit haklarla, gelecek için hukuki açıdan herhangi bir endişenin duyulmayacağı konuma kavuşmayı ister. Almanya’da bunun yolu Alman vatandaşlığından geçiyor. Ancak son on yılın vatandaşlık istatistikleri de gösteriyor ki büyük bir göçmen kitlesi bu konuda karar vermekte güçlük çekmektedir. Bu tereddüte yol açan birçok neden bulunabilir.

Örneğin:

 • Alman vatandaşlığına geçiş bazı özel haller dışında eski vatandaşlığı kaybetmekle eş anlama geliyor. Bu konuda ortaya çıkabilecek psikolojik, maddi ve hukuki risiko ve zararlar konusunda hiç bir kurum tatmin edici cevap veremiyor.

 • Bir çok ailede vatandaşlığa geçme konusunda bir fikir birliği sağlanamıyor.

 • Almanya’daki politik gelişmeler (yabancı düşmanlığı, ırkçılık) birçok göçmen ailede gelecek kuşkularını arttırıyor. Bir türk atasözü ile "Midyata pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak" gibi bir durum doğabilir kaygısı ağır basıyor.

 • Yeni vatandaşlık reform taslağının yasalaşması sırasında yaşananlar toplumun göçmenlere karşı samimiyetinde, göçmenlerle gerçekten eşit haklarla yaşamak isteğinde ciddi şüpheler yaratıyor.

 • Vatandaşlığa geçiş ücretleri mali olanakları zorluyor.

 • Şimdiye kadar bütün birikimler Türkiye’de değerlendirildiği için geleceği Almanya’da planlamak maddi ve manevi zorluklar getiriyor. Daha başka ciddi nedenler de ileri sürülebilir. O bakımdan vatandaşlığa geçme, her göçmenin ve ailesinin kişisel geçmiş ve gelecek değerlendirmesi sonucunda karar vermesi gereken bir konudur. Önemli olan bu konuyla geniş olarak ilgilenmek, karar için gerekli tüm bilgileri toplamak, aynı konumdaki insanlarla fikir alişverişinde bulunmak ve farklı yaklaşım ve değerlendirmelerden yararlanmaktır.

 

3. ALMAN VATANDAŞI OLMA HAKKI NE ZAMAN KAZANILIR ?

Kolaylaştırılmış Vatandaşlık – Yabancılar yasası (Madde: 85-91)

1 Ocak 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Vatandaşlık Reform Yasası ile, bir yabancının yabancılar yasasına dayanarak Alman vatandaşı olma hakkını kazanması yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 16 yaşını doldurmuş bir "yabancı" aşağıdaki koşulları yerine getiriyorsa yazılı başvuruda bulunması halinde Alman vatandaşı olmaya hak kazanır.

Bu koşullar şöyledir:

 • Almanya’da en az 8 yıl yasal olarak oturmuş olmak. (Göz yumma (Duldung) statüsünde geçirilmiş süre yasal bir oturum sayılmaz !)

 • Vatandaşlık için başvuru yapıldığı anda "oturma izni"ne (süresiz veya sınırlı) veya "oturma hakkına" sahip olmak

 • Yeterli seviyede Almanca bilmek (Eğer almanca bildiğinizi ispatlayacak okul, kurs diplomaları yoksa, eyaletinizdeki uygulamaya göre sözlü bir testi başarmak gereklidir.) ß Sabıkasız olmak. ( En fazla 180 güne denk para cezasını aşmayan mahkumiyet veya icrasi tecil edilmiş olması kaydıyla 6 ayı geçmeyen hapis cezası engel teşkil etmez. Yukarıdaki sınırların altında kalan birden fazla cezalandırılma sürelerinin birbirine eklenmesi söz konusu değildir. Eğer daha fazla ceza alınmışsa, vatandaşlık dairesine danışmakta fayda vardır).

 • Kendisinin ve aile bireylerinin geçimini kendi geliriyle karşılayabilmek. Kendi kusuru olmaksızın işsiz kalma durumunda "işsizlik yardımı" veya "sosyal yardımı" almak bir engel teşkil etmez. Eğer başvuru sahibi 23 yaşının altında ise bu koşul aranmaz, gelir durumuna bakılmaz.

 • Anayasal düzene bağlılık belgesinin imzalanması. Federal Anayasa’yı ve bu yasayla kurulmuş özgürlükçü, demokratik düzenin benimsendiğini, anayasal düzene aykırı olan eylemlere katılınmadığını, gelecekte de katılınmayacağını, ve geçmişte katılınmışsa bundan vazgeçildiğini içeren bir belgeyi imzalamak.

 • Yabancılar Yasasının 46 maddesinin 1.fıkrasına göre sınırdışı edilmeyi gerektirecek bir durumun olmaması. Bu madde, anayasal düzene ve kamu güvenliğini bozmaya yönelik, şiddete dayanan, politik nitelikli suçlardan dolayı sınırdışı edilme durumunun ortaya çıkmasının vatandaşlık için engel olacağını belirtiyor. Burada önemli olan sınırdışı kararının resmi makamlarca verilmiş olması değildir. Böyle bir durumun varlığının tespiti vatandaşlığa geçmeye engel teşkil eder. Bütün bu koşullar yerine getiriliyorsa, geriye doldurulması gereken bir önemli koşul kalıyor. Eski vatandaşlıktan, yani Türk vatandaşlığından ayrılmak veya Türk vatandaşlığını kaybetmek. Yeni yasaya göre biraz daha genişletilmiş kural dışı (istisnai) hallerde eski vatandaşlıktan çıkmadan Alman vatandaşı olmak ( Çifte Vatandaşlık) mümkündür. (Bunun için 6. Bölüme bakınız).

 

4. TAKDİR YOLUYLA ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇIŞ

Herhangi bir nedenle ,Yabancılar Yasasının kolaylastırılmış Vatandaşlık hükümlerinden yararlanamayan bir göçmen aşağıdaki koşulları yerine getiriyorsa, Vatandaşlık Yasasının (StaG) 8. maddesine göre alman vatandaşlığına geçebilir. Hukuka uygun olarak gerekli oturma süresi bazı yabancı gruplar için farklılıklar içermektedir.

 • Almanyada en az 8 yıldır yasal olarak oturmuş olmak.

 • politik iltica başvurusu kabul edilenler için 6 senelik oturum süresi

 • 60 yaşından büyük yabancılar için 12 senelik oturum süresi

 • Alman devletinin koruması altında olan veya hiçbir vatandaşlığı olmayan yabancılar için 6 senelik oturum süresi

 • Alman devletinin çıkarları gerektirdiği hallerde en az 3 senelik oturum süresi

 • Bir Alman tarafından evlatlık edinilen çocuklar için 3 senelik oturum süresi

 • Vatandaşlık başvurusu yapıldığında, oturma hakkına veya oturma iznine (sınırlı veya sınırsız) sahip olmak

 • Almanya’da temelli olarak yerleşmiş olmak (geçici bir nedenle Almanya’da bulunanlar bu haktan yaralanamaz)

 • Alman medeni hukukuna göre reşit ve kişilik hakları herhangi bir nedenle kısıtlanmamış olmak

 • Sabıkasız olmak Yabancılar Yasasının § 46 1.- 4. maddelerinin ve § 47 1. – 2. maddelerinin uyarınca sınırdışını gerektirecek herhangi bir durumun olmaması. Ağır para veya hapis cezasını gerektirecek suçların işlenmiş olması veya yasadışı kamu düzeni bozucu faaliyetlere katılınmış olması alman vatandaşlığına geçişe engel oluşturur. Hangi hafif para ve hapis cezalarının dikkate alınmayacağı yönetmelikte detaylı olarak belirlenmiştir.

 • Kendisi ve ailesi için yeterli bir konuta sahip olmak

 • Kendisi ve ailesinin geçimini temin edebilecek yeterli bir gelire sahip olmak Herhangi bir nedenle sosyal yardım veya işsizlik yardımı alan bir yabancı alman vatandaşlığına geçemez. Herhangi bir nedenle, işsizlik parası, hastalık kasası yardımı, çocuk eğitim parası, konut yardımı veya BaföG alanlarda, gelecekteki gelir durumlarının nasıl olabileceği değerlendirilir.

 • Yeterli düzeyde almanca bilmek (Aynen 4.maddede belirtildiği gibi)

 • Anayasal düzene bağlılık belgesinin imzalanması

 • Eski vatandaşlıktan ayrılmak (İstisnai haller için 7. maddeye bakınız)

 • Sabıkasız olmak ve yabancılar yasasının 46. ve 47. maddelerine göre sınırdışını gerektirecek bir durumun olmaması Sınırdışını gerektirecek suçların işlenmiş olması, sadece politik suçlarla sınırlı olmayıp ağır cezayı gerektiren diğer suçların varlığında vatandaşlığa geçmeyi önlemektedir. Ayrıca yönetmeliğe göre herhangi bir suçta kasıt olduğu mahkeme kararı kesinleşmiş ise, bu durum hafif bir suç olarak kabul edilmez ve vatandaşlığa geçmeye engeldir. Ayrıca 30 günün üzerindeki cezalara denk düşen cezalar, çeşitli nedenlerle 1000,- DM üzerinde kalan para cezaları vatandaşlığa geçişi engeller. Eğer işlenen suç çok eskiden kalmış ve kayıtlardan silinmesi sözkonusu ise, vatandaşlığa geçmek mümkün olabilir. Böyle durumlarda doğrudan vatandaşlık dairesi ile görüşmek en doğru yoldur.

Yukarıdaki koşulları yerine getiren, 16 yaşını doldurmuş bir yabancı vereceği bir dilekçe ile alman vatandaşlığına geçebilir. Bu yasaya göre vatandaşlıga geçiş yetkili makamların takdiriyle olur. Eş ve çocuklar icin 6. maddeye bakınız.

 

5. EŞ VE ÇOCUKLARIN DURUMU

Ailede velilerden biri 5. bölümde belirtilen koşulları yerine getiriyorsa, eş ve çocuklar da verilecek dilekçelerle birlikte alman vatandaşlığına geçebilirler. Vatandaşlığa geçmek için gerekli oturum süresi, eş ve çocuklarda daha aşağıya çekilmiştir. Örneğin eşlerde, eğer ailenin birlikte yaşamı en az iki yıldır Almanya’da sürüyorsa 4 yıllık oturum süresi yeterli kabul edilmektedir. Çocuklarda ise Almanya’da 3 yıllık oturum süresi yeterlidir. Eğer çocuk 6 yaşından küçükse, yaşının yarısına denk süreyi Almanya’da ailesi ile birlikte geçirmesi yeterlidir. Yeterli almanca bilgisi kural olarak hem eşten hem de çocuklardan beklenmektedir. Eğer diğer aile bireyleri yeterli almanca biliyorsa esin eğitim durumu ve diğer zorluklar da gözönüne alınarak daha az bir almanca bilgi düzeyi kabul edilebilir. 16 yaşından küçük çocuklardan anayasaya bağlılık açıklamasını imzalamaları istenmez. 16 yaşını doldurmuş çocukların dilekçesi kendi başına işlem görür ve tam ücret gerektirir. Ancak 23 yaşın altındaki gençlerin başvurularında geçimini kendi geliriyle temin etme koşulu aranmaz. Yasalar bir aile içinde tek vatandaşlık prensibinin gerçekleşmesini (tüm aile bireylerinin beraberce alman vatandaşı olmasını) desteklemektedir. Ancak bu zorunlu değildir. Koşulları yerine getiren bir veli isterse yalnız veya da çocuklarıyla birlikte Alman vatandaşlığına geçebilir.

 

Kyn :mavirehber.de

 

 Google +
Benzer Yazılar
Yorum Yap
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments