Alman Alfabesi

yunuskaytan
Temmuz 5, 2018

Das Deutsche Alphabet, Almanca alfabesi ve Türkce okunuslari hakkinda ayrintili bilgiler, kelime ve harf okuma teknikleri ve türkce karsiliklari.

..

A   (â) , B (beğ) , C (seğ) , D (değ) ,E (eğ) , F (ef) , G (geğ) , H (hâ) , İ (î) , J (yot) , K (kâ) , L (el)  M (em) , N (en) , O (ô) , P (peğ) , Q (kû) , R (er) , S (es) , T (teğ) , U (û) , V (fau) , W (veğ)

 X (iks) , Y (üpsilon) , Z (tset)     Ä ä (-) , Ö ö (-) , Üü (-) , ß (es tset)


Alfabede olan ä , ü , ö harfleri (a-u-o) harflerinin umlaut (nokta) almış şeklidir.

 

 Birleşik kelimeler, telefuzları ve örnekler

 

harfler

Açıklama

Örnekler

ä

inceltme isareti ile e gibi okunur

Äpfel (elmalar)  epfel

h

h harfi kelimenin başında Türkçedeki h gibi okunur, kelime sonunda veya sessiz harfin başladığı yerlerde hiç okunmaz. Eğer kelime okunuşunda sonda :  varsa son harf uzun okunur.

Haar (saç) Ha:

geht (gidiyor)   ge:t

j

Türkçedeki y gibi okunur.

Ja (evet)  Ya

s

Sesiz harf ve kelime sonlarinda normal s, kelime baslarinda z gibi okunur.

sorgen (endişelenmek) zorgın

ß

s gibi okunur, bazen ss olarakta yazilir. Günümüz almancasinda pek kullanilmaz.

Tschüß (Güle Güle) çüs

v

Türkçedeki f gibi okunur

Verkehr (ulaşım) ferke:r

w

Türkçedeki v gibi okunur

Wagen (araba) Va:gın

x

ks olarak okunur

Text (Metin)  tekst

y

Genel olarak i, nadiren ü olarak okunur.

Physik (fizik) Füzik  

z

ts olarak okunur

Zahlug (ödemek) Tsahlung

ei

ay olarak okunur

mein (benim) mayn

ie

i olarak okunur

Bier (bira) Bi:ğh

eu,äu

oy olarak okunur

Deutsch (Almanca) Doyç

c

Kendinden sonra h varsa okunmaz

ich (ben)   ih

chs halinde bulunuyorsa ks okunur

chse(kutu)  Büksı

ck halinde ise k gibi yani iki k varmis gibi okunur

verrückt (çılgın)  ferük:t

e

Sözcük başında ise Türkçedeki gibi e, son hecede ise ı gibi okunur.

Ende (son)  Endı

sp, st

şp veya şt olarak okunur

Der Spass (şaka) şpas

ph

f olarak okunur

Saphir (safir)                Safir

sch

ş olarak okunur

Schade (yazık) şa:de

tsch

ç olarak okunur

Deutsch (Almanca)       Doyç

dj

c olarak okunur

 

g

ng halinde ise n genizden söylenir. Yangın kelimesindeki n gibi.

ging (gitti)  ging

r

e veya h nin önündeyse uzun okunur.

Fahrrad (bisiklet) fahr:at

 

 

Türkçe’de okunuşu değişik olan harfler:


 a         a harfi üzerine Umlaut denilen inceltme işareti konunca , bu harf  “ä” harfi “ tesir”

            kelimesindeki  “e” gibi okunur. Käfig , Käse  gibi

 c          Yabancı sözcüklerde:

            1. a,o,u ve ünsüzler önünde “kahve” kelimesindeki  “k” gibi okunur. Cafe 

            2. ä,e,i,y önünde “etsizkelimesindeki “ts” gibi okunur. Cäcilie ,  Celsius 

 e         Üç türlü okunur:

            1. ”evet” kelimesindeki “e” gibi okunur. Beet 

            2. ”tesirkelimesindeki “e” gibi okunur. Er 

            3. Kelime sonunda olduğu zaman  “ı” gibi okunur. Sagen 

 g         Türkçe’deki gibi okunur. Gut 

            Fakat kelime sonunda “k” gibi okunur. Tag 

            Kelime sonunda “ig” ise “ihsan” kelimesindeki “h” gibi okunur. König 

h         1. Kelimenin veya hecenin başında olduğu zaman “hiç” ve “bahar

            kelimelerindeki “h” gibi okunur. Hinein 

            2. ”h” harfi genellikle uzun bir sesli harfi gösterir. Sehen 

            3. Bir sesli harf ve sessiz harf arsında bulunduğu zaman hiç söylenmez,

kendisinden önce gelen sesli harfi uzun okutur. Ohr 

4. Kelime sonunda bulunursa okunmaz ve kendisinden önce gelen sesli harfi uzatır. Roh 

j           Türkçe’deki “yara” kelimesindeki “y” gibi okunur. Ja  , Juni 

ng       Daima genizden söylenir, g hafif işitilir. Übung 

p         Türkçe’deki “posta” kelimesindeki “p” gibi okunur. Post 

pf        Kelime başında “f gibi okunur. Pferd 

ph       Yalnızca yabancı kelimelerde “f” gibi okunur. Philosoph 

q         qu = kv, Türkçe’deki “takviye” kelimesindeki “kv” gibi okunur. Quatsch 

s          İki türlü okunur:

1. Sesli bir harfin önünde “zeki” kelimesindeki “z” gibi okunur. Rose 

2. Sessiz harfin önünde veya kelime sonunda “pasta” kelimesindeki “s” gibi okunur. Ist , was 

v          “fark” kelimesindeki “f” gibi okunur. Vater 

            Yabancı kelimelerin sonunda gene “f” gibi okunur. Brav 

            Yabancı kelimelerin başında veya ortasında “v” gibi okunur. Vase 

x          “aksak” kelimesindeki “ks” gibi okunur. Axt 

y          Yabancı dillerden geçen kelimelerde bulunur ve “ü” gibi okunur. Lyrik 

z          “atsız” kelimesindeki “ts” gibi okunur. Zahl 

 

Birleşik harfler

Yazılış

Yazılış

ch

ck

sch

ß

a           ä

o           ö

u           ü

au          äu

aa       uzun bir “a” gibi okunur. Saal 

ai         “ay” gibi okunur. Mai 

äu       oy” gibi okunur. Käufer 

ee       uzun bir “e” gibi okunur. Meer 

ei         ay” gibi okunur. Klein 

ey       ay” gibi okunur. Meyer 

ie         uzun bir “i” olarak okunur. Wie 

oo       uzun bir “o” olarak okunur. Boot 

eu       oy” gibi okunur. Neu 

ss       bir “s” gibi okunur. Wasser 

ß         İki sesli harf arasında bulunursa, ilk sesli sesli harf uzun okunur. Größe 

  

Birleşik sesli harflerin okunuşu

ch       Üç değişik türde okunur:

            1.a,o,u,au’dan sonra “bahçe” kelimesindeki “h” gibi okunur. Acht 

            2. Diğer sesli harflerden sonra “talih” kelimesindeki “h” gibi okunur. Echt 

            3. Yabancı kelimelerin başında “karakter” kelimesindekik” gibi okunur.  Couch 

chs     “taksi” kelimesindeki “ks” gibi okunur. Fuchs 

ck       kapı” kelimesindeki  “k gibi okunur. Brücke 

dsch  cemil” kelimesindeki  cgibi okunur. Dschungel 

dt        patates”kelimesindekitgibi okunur. Stadt 

 sch     es-tse-ha” diye okunur, ama kelime içerisinde “ş diye okunur.”schön

 

sp       Kelime başında ve önekten sonra “başparmak” kelimesindeki ş gibi okunur. Spaß 

st        Kelime başında ve önekten sonra “peştamal” kelimesindeki şgibi okunur. Stark 

 tsch    çavdar” kelimesindekiçgibi okunur. Deutsch 

tz        atsız” kelimesindeki tsgibi okunur. Katze

 

Not: bb,kk,ff,gg,,mm,nn,rr,ss,tt gibi iki sessiz harf bir harf gibi okunur ve önceki sesli harfin kısa okunmasına neden olur.

Ebbe , Flagge   v.b.


Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Bir Sınav Başlığı Girin
12 Haziran 2016
SİTEDE ARA
Son Yorumlar
  • yunuskaytan Goethe dökümanlarına ve youtube DW kanalını izleyebilirsin. ...
  • yunuskaytan Hasibe düzeltiyorum, ama yine de izlemek için HD olarak bu a...
  • Hasibe Video açılmıyor...
  • dfgrgsg biz böyle öğrenmedik...
  • yunuskaytan Merhaba sürekli pratik yaparak, partner bulman lazım yani Ta...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x